Co budou děti potřebovat v budoucnosti? Hlavně spolupráci a technologie 

Ve středu 11. května 2022 se v kreativním prostoru H40 konala konference Využití nových technologií ve vzdělávání a podnikání. Uspořádal ji Pražský inovační institut v rámci svého velkého projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání. Co se na akci dozvěděli a vyzkoušeli si učitelé a ředitelé škol, kteří přišli?  Podle jedné z přednášejících, Kateřiny Lichtenberkové z Centra podpory podnikavosti projektu iKAP II – Inovace, je v současnosti patrný (a potřebný)…

Evropský projekt s alokací 11 milionů korun pomůže zvýšit kvalitu pražského školství

Pražské střední školy a vzdělávací instituce se budou moci zapojit do evropského projektu, ve kterém je alokováno více než 11 milionů korun. Vzniklé aktivity pomohou zlepšit vzájemnou spolupráci a dají podnět ke vzniku vzdělávacích plánů, které zvýší kvalitu pražského školství. Partnerskou smlouvu o projektu Krajský akční plán vzdělávání III Praha podepsal Magistrát hlavního města Prahy s Pražským inovačním institutem (Pii),…

Praha vyhlásila nový dotační program na podporu nadaných dětí na základních a středních školách

Hlavní město Praha je největším zřizovatelem škol v Česku a zároveň také regionem, který se díky vzdělávacím i pracovním příležitostem výrazně liší od zbytku republiky. Nedostatečně rozvinutá péče o talentované a mimořádně nadané děti v českém školství však dlouhodobě negativně ovlivňuje rozvoj pražského inovačního ekosystému. Podpořit nadané děti na základních a středních školách má proto nový dotační program Pilotní ověření…

Komentář: I inovace potřebují inovace

Chtěla bych vám nabídnout myšlenku, která mě dennodenně provází v posledních měsících: totiž že téma inovace ve vzdělávání je samo o sobě výzvou, kterou je potřeba inovovat. I inovace zkrátka potřebují inovace. Ještě nedávno se zdálo, že inovace ve vzdělání budou spočívat v plošném využití moderních technologií a kreativních edukačních přístupů. Období pandemie tuto představu posílilo, ale také ukázalo, že pouhé…

Kreativita ve vzdělávání připraví žáky na život a může také pomoci s integrací dětí z Ukrajiny

Kreativní myšlení pomáhá připravit žáky a studenty na život v současném dynamickém světě. Díky kreativitě vznikají zásadní inovace. Propojuje vědní disciplíny a vyučovací předměty a je zařazena i mezi klíčové dovednosti pro trh práce do roku 2025. Měla by se proto stát součástí modernizovaného vzdělávacího systému. Pandemie negativně dopadla na český vzdělávací systém, učitelé jsou vyčerpaní a mají před sebou…

Přijďte si na workshop vyzkoušet, jak zapojit kreativitu do hodin!

Jste učitelka nebo učitel a přemýšlíte o tom, jak při výuce podpořit vaše žáky, aby se rozvíjela jejich tvořivost a kompetence k podnikavosti? Nebo jste žákyně/žáci a chtěli byste, aby vás výuka bavila a abyste mohli uplatnit svoje nápady? Ať tak či tak, zveme vás na workshop nazvaný Rozvoj tvořivosti, který se uskuteční ve středu 20. dubna od 13.30 do…

Startup Night propojí vysokoškoláky s osobnostmi, co chtějí změnit svět

Vysokoškolská výuka už není jen o biflování z knížek a sezení v lavici. Studenti mohou za svého studia získat cenné kontakty, zkušenosti a ti nejaktivnější dokonce rozjet vlastní podnikání. Trendu jde naproti i pět největších pražských univerzit a vysokých škol, které spolu s dalšími partnery vytvořily ojedinělou meziuniverzitní akci Startup Night. Setkají se v ní vysokoškoláci s inovátory, sociálními podnikateli…

Přijďte si popovídat s dětským psychologem Václavem Mertinem o válce a dalších tématech

Centrum pro rodinu NAVIS při Základní škole NAVIS ve středočeských Světicích pořádá v sobotu 26. března od 9 do 12 hodin besedu s dětským psychologem doktorem Václavem Mertinem. Akce je zdarma a hlavním tématem bude to, jakým způsobem komunikovat s dětmi o válce, ale také to, jakým způsobem dochází k nedorozumění mezi rodiči. Setkání se uskuteční na adrese V Dolích…

Měsíc války na Ukrajině: pojďte si o tomto tématu popovídat s bezpečnostním analytikem

Studio Jeden svět na školách (JSNS) při Člověku v tísni odvysílá v pátek 25. března 2022 od 10 hodin v rámci pravidelného pátečního pořadu díl věnovaný válce na Ukrajině. Studio JSNS (Studenti a žáci, ptejte se!) je určené mladým lidem a dětem, středoškolákům a žákům nejvyšších ročníků základních škol. V pátek 25. března se můžete podívat na první ze série…

Jak podpořit podnikavost vašich žáků a studentů?

Přijďte se inspirovat ve středu 23. března od 13 hodin na Střední průmyslovou školu dopravní, kde se koná akce „Proč dát žákům zodpovědnost, samostatnost a důvěru?“. Jde o další setkání Centra podnikavosti projektu iKAP II – Inovace, které funguje pod Pražským inovačním institutem. „Na setkání představíme příklady dobré praxe pražských škol a věříme, že můžeme inspirovat učitele ostatních škol, aby…