Enormní zájem o seminář zaměřený na děti a duševní zdraví ukázal potřebu mezioborové spolupráce a vytvoření chybějících služeb prevence

Na Staroměstské radnici v Praze se ve čtvrtek 12. května 2022 koná seminář k tématu péče o duševní zdraví dětí pod záštitou radní hl. m. Prahy Mileny Johnové, a to v rámci Evropského týdne pro duševní zdraví. Setkání přivedlo ke společné diskusi profesionály z různých oblastí a přináší mnoho inspirací a dobré praxe pro vytváření potřebné sítě služeb v oblasti podpory dětského…

Praha finančně podpoří náročnou obnovu objektu Gymnázia Jana Patočky

Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen záměr veřejné zakázky na rekonstrukci vnitřních prostor Gymnázia prof. Jana Patočky v Praze 1. Financování bude pro roky 2022-2027 hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy v předpokládané výši přes 12 milionů korun bez DPH. „S problémy nedostatečných kapacit v pražských školách se potýkáme dlouhodobě a prioritně se zaměřujeme na jejich řešení. Prostřednictvím těchto…

Praha podpořila meziuniverzitní akci Startup Night 

Hlavní město je středoevropským centrem vzdělanosti a podporuje všechny aktivity, které školství na jeho území posouvají kupředu. Jednou z nich je i meziuniverzitní akce Startup Night, kterou uspořádalo pět největších pražských univerzit a vysokých škol ve spolupráci s Podnikatelským a inovačním centrem hl. m. Prahy (PIC). Setkalo se na ní zhruba 300 vysokoškoláků a inovátorů, sociálních podnikatelů a zajímavých osobností…

Podle mezinárodního průzkumu TIMSS rozvíjí Hejného metoda výuky matematiky u dětí matematické myšlení

Žáci 4. tříd základních škol, ve kterých učí matematiku Hejného metodou, jsou v matematice v průměru lepší než ostatní děti. Ukázala to analýza dat mezinárodního výzkumu TIMSS z let 2015 a 2019, kterou připravil tým z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Děti jsou podle studie navíc schopné vyřešit i úlohy, které kromě znalostí vyžadují i schopnost kriticky…

Shromážděte ředitele kolem sebe a učte se společně, doporučila Petra van Haren na konferenci Úspěch pro každého žáka

Přestaňme se vymlouvat… to byl podtitul desátého ročníku konference Úspěch pro každého žáka, která se v minulém týdnu uskutečnila v pražském Centru současného umění DOX. Tématem konference byla budoucnost vzdělávání v měnícím se světě. Hlavním hostem konference byla ředitelka Evropské asociace ředitelů škol (ESHA) Petra van Haren. Ta mimo jiné uvedla, že největšími výzvami současnosti jsou chudoba, migrace, nebo klimatické otázky. Ředitelům by…

Kuchyni na střední a vyšší odborné škole Masná čeká rekonstrukce 

Pražští radní dnes rozhodli o výběru dodavatele na veřejnou zakázku rekonstrukce kuchyně Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy dopravní v Praze 1. Financování bude hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport ve výši necelých 22 milionů korun (bez DPH).  „Plánované investiční akce odboru školství vycházejí především z potřeb rekonstruovat a renovovat školské…

Nadace České spořitelny ocenila inovátory ve vzdělávání i autora populárního seriálu Ochránce

Na slavnostním předání Cen Nadace České spořitelny byly tradičně oceněny osobnosti, které se nejvíce zasadily o pozitivní změny ve školství v uplynulém roce. Porota se tentokrát shodla na čtyřech osobnostech - Martině Běťákové, Markétě Košatkové, Ondřeji Neumajerovi a Michalu Reitlerovi. Celý večer, kterým provázel moderátor Vladimír Kořen, se nesl ve znamení 20. narozenin Nadace České spořitelny. Česká spořitelna je hrdým…

Evropský projekt s alokací 11 milionů korun pomůže zvýšit kvalitu pražského školství

Pražské střední školy a vzdělávací instituce se budou moci zapojit do evropského projektu, ve kterém je alokováno více než 11 milionů korun. Vzniklé aktivity pomohou zlepšit vzájemnou spolupráci a dají podnět ke vzniku vzdělávacích plánů, které zvýší kvalitu pražského školství. Partnerskou smlouvu o projektu Krajský akční plán vzdělávání III Praha podepsal Magistrát hlavního města Prahy s Pražským inovačním institutem (Pii),…

Praha finančně podpoří uspořádání dějepisné soutěže

V letošním roce se koná jubilejní 30. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky. Díky kladným zkušenostem z minulých let i prokazatelnému přínosu pro oblast vzdělávání poskytne hlavní město na její pořádání částku 75 tisíc korun. Rozhodla o tom v pondělí Rada hl. m. Prahy.  Soutěž je určena žákům gymnázií z celé České a Slovenské republiky. „Vzhledem k vysokému zájmu o historické…

Praha podpořila výstavbu nové základní a mateřské školy ve Vysočanech

Rada hl. m. Prahy dnes schválila příspěvek ve výši 180 milionů korun pro městskou část Praha 9 na výstavbu nové základní a mateřské školy U Elektry. Ta pojme zhruba 780 žáků a vznikne ve Vysočanech. Plánované náklady na celou stavbu jsou zhruba 500 milionů korun. „Dostatek míst v pražských školách je naše dlouhodobá priorita, proto jsme z rozpočtu hlavního města…