Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Na podporu kurikulární práce ve školách má být alokováno 860 milionů korun

23. 08. 2022 - Pražský inovační institut

Vedení ministerstva školství doporučilo k projednání Monitorovacímu výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) Individuální projekt systémový (IPS) s názvem Podpora kurikulární práce škol. Ten by měl školám výrazně pomoci k profesnímu rozvoji učitelů v problematice modernizace obsahu, metod a forem vzdělávání. Předpokládaná výše podpory je zhruba 860 milionů korun.

Projekt svým obsahem vychází ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. „Hlavním cílem projektu je podpora škol v modernizaci a inovaci vzdělávání dětí, žáků a studentů,“ říká Jiří Nekola z Národního pedagogického institutu ČR, který bude projekt realizovat. „Pedagogům – a ve spolupráci s nimi – chceme odpovědět na tři základní otázky: Proč a co učit inovativně? Jak se naučit učit inovativně? A kde najít inspiraci pro učení?“ doplňuje Jiří Nekola.

Hlavní aktivity projektu by měly zahrnovat široké spektrum vzdělávacích akcí, podporovat vzájemné učení se a kolegiální sdílení zkušeností nebo například systematizovat otevřené vzdělávací zdroje. V rámci projektu bude probíhat například proškolování učitelů a celých učitelských sborů v problematice modernizace obsahu, metod a forem vzdělávání se zaměřením na kompetence a gramotnosti. Pedagogické týmy i jednotliví učitelé tak získají komplexní a ucelenou podporu zaměřenou na proměnu vzdělávacího obsahu. „Jedná se tedy o vhodné doplnění revize rámcových vzdělávacích programů, protože je velmi důležité, aby učitelé a školy dokázali s novým moderním RVP správně pracovat a přenášet jeho přínosy na žákyně a žáky,“ říkáVladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Monitorovací výbor OP JAK by měl projekt projednat v říjnu 2022. Realizátorem bude Národní pedagogický institut ČR a na jeho financování budou využity prostředky jak z OP JAK, tak ze státního rozpočtu. Zahájení se plánuje na začátek příštího roku a předpokládaná výše podpory je zhruba 860 mil. Kč. Probíhat by měl po dobu celkem 64 měsíců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram