Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informace o přijímacím řízení na střední a vyšší odborné školy pro školní rok 2023/2024

28. 08. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Informace o přijímacím řízení a dalších kolech přijímacího řízení - přehled volných míst je na konci článku k dispozici ke stažení.

Střední školy
Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2023 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané školy do 1. března 2023.
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se koná pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou), a to ve 2 termínech. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.
Pro obory vzdělání s výučním listem se konají přijímací zkoušky v období od 22. dubna do 30. dubna 2023, nebo se zveřejňují výsledky, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Ke stažení: PŘEHLED STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře
Ředitel střední školy a konzervatoře vyhlásí nejpozději do 31. října 2022 první kolo přijímacího řízení, zveřejní kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.
Uchazeč si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybraného oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře do 30. listopadu 2022.
Talentové zkoušky na středních školách se konají v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023, v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2023 (jednotná zkouška se posléze pro tento obor vzdělání koná v dubnových termínech), a v konzervatořích od 15. ledna do 31. ledna 2023. Konkrétní dny určí ředitel školy.
Uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení, si může podat přihlášky do dalších kol přijímacích řízení s talentovou zkouškou (pokud budou vypsány) nebo si může podat přihlášku ke vzdělávání na střední škole. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do 1. března 2023.

Doplňující informace o přijímacím řízení
Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) nebo ji můžete zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT. V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné vyjádření. Základní škola potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce a vydává a eviduje zápisové lístky.
K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v denní formě vzdělávání je zaveden zápisový lístek. Zápisový lístek nepředkládá uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, nástavbového či zkráceného studia.

Další informace naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Informace o školách a o trhu práce naleznete na webu www.infoabsolvent.cz
Tento portál nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

Informace pro žáky s dočasnou ochranou:

...

Druhá a další kola přijímacího řízení

Školy zřizované hl. m. Prahou - přehled ve formátu PDF:

Školy zřizované hl. m. Prahou - přehled ve formátu Excel:

...

Školy zřizované dalšími zřizovateli - přehled ve formátu PDF:

Školy zřizované dalšími zřizovateli - přehled ve formátu Excel:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram