Praha vyhlásila nový dotační program na podporu nadaných dětí na základních a středních školách

Hlavní město Praha je největším zřizovatelem škol v Česku a zároveň také regionem, který se díky vzdělávacím i pracovním příležitostem výrazně liší od zbytku republiky. Nedostatečně rozvinutá péče o talentované a mimořádně nadané děti v českém školství však dlouhodobě negativně ovlivňuje rozvoj pražského inovačního ekosystému. Podpořit nadané děti na základních a středních školách má proto nový dotační program Pilotní ověření…

Hlavní město Praha a Univerzita Karlova spojily síly a rozšiřují svou spolupráci v oblasti vzdělávání

Český vzdělávací systém prochází velkou zatěžkávací zkouškou. Nejdříve adaptace na pandemii koronaviru, v současnosti pak příchod tisíců uprchlíků z Ukrajiny. Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) a Univerzita Karlova dlouhodobě rozvíjejí vzájemnou koncepční a koordinovanou spolupráci v oblastech vědy, vzdělávání a kultury. V současném kontextu příchodu tisíců občanů Ukrajiny na území ČR proto spojily nejstarší česká univerzita a hlavního město Praha…

Peníze na přijímání dětí uprchlíků mohou školy získat také prostřednictvím sbírky

Spousta škol se v poslední době po odeznění největších vln onemocnění covid - 19 potýká s novým problémem. Tím je příliv dětí uprchlíků, kteří přicházejí z válkou zasažené Ukrajiny. Měli by pro ně zajistit místo v lavicích, kurzy češtiny, smysluplné trávení volného času. Mnohým z nich však na to nestačí prostředky z rozpočtu a řeší, kde na to vše vezmou peníze. Řešením může být vypsání sbírky na…

Již druhá dětská tisková konference k tématu války na Ukrajině se uskuteční v pondělí 25. dubna

Do Česka zamířilo již na 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. Polovinu z těchto válečných uprchlíků v Česku tvoří děti. České děti se s nimi potkávají ve školách, na hřištích, kroužcích a o ruské válce na Ukrajině slýchávají zlomky informací od kamarádů i z médií. I holky a kluci školního věku si zaslouží ověřené a věkově odpovídající informace o válce na Ukrajině.…

SKAV a EDUin zasednou dnes ke kulatému stolu, tématem je maturitní zkouška a její budoucnost

Na začátku února představil think tank Univerzity Karlovy Vzdělávání 21 návrh na novou podobu maturity. "Není to podrobná analýza, návrh vychází spíše z našich zkušeností za dobu, kdy se maturitní zkouška koná. Podle našeho názoru jde o dobrý podklad pro diskusi o tom, jak by mohla vypadat," řekla na tiskové konferenci poté ředitelka Gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová. SKAV a EDUin i…

Komentář: I inovace potřebují inovace

Chtěla bych vám nabídnout myšlenku, která mě dennodenně provází v posledních měsících: totiž že téma inovace ve vzdělávání je samo o sobě výzvou, kterou je potřeba inovovat. I inovace zkrátka potřebují inovace. Ještě nedávno se zdálo, že inovace ve vzdělání budou spočívat v plošném využití moderních technologií a kreativních edukačních přístupů. Období pandemie tuto představu posílilo, ale také ukázalo, že pouhé…

Světový týden kreativity ve vzdělávání zve v Praze na workshopy, konference i tvůrčí ateliéry

Světový týden kreativity ve vzdělávání pokračuje tento týden v Praze tvůrčími ateliéry, workshopy a odbornými konferencemi. Zúčastnit se jich mohou učitelé, žáci, rodiče i odborníci. Mezinárodní akce chce upozornit na důležitost a rozvoj kreativity a tvůrčího myšlení ve vzdělávacím systému. Začala v Praze 15. dubna a potrvá do pátku 22. dubna. Týdenní akce v Česku navazuje na Světový týden kreativity…

Ministerstvo školství vyhlásilo dotační výzvu „Na učitelích záleží“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes zveřejnilo dotační výzvu „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 15. 4. 2022 do 16. 5. 2022. Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů…

Jeden svět na školách připravil nová výuková videa k tématu války a propagandy

Člověk v tísni, konkrétně program JSNS, vydal v souvislosti s masivní propagandou a mediálními manipulacemi, které předcházely a dále doprovázejí napadení Ukrajiny ruskými vojsky, dvě nové a mimořádně obsáhlé audiovizuální výukové lekce pro školy. První ze jmenovaných lekcí je věnována propagandě směřované dovnitř samotného Ruska. Druhá lekce obsahuje nedávno dokončený dokumentární film o jednom z posledních ruských nezávislých zpravodajských kanálů. Videa…

Nový vzdělávací program Lídr školy bude od září připravovat stovku účastníků na funkci ředitele školy

Na stovku budoucích ředitelů nastoupí se začátkem školního roku do nového modelu kvalifikačního studia pro ředitele škol nazvaného Lídr školy. Na pilotním projektu, který byl představen na tiskév konferenci v pátek 8. dubna, spolupracují ministerstvo školství, Národní pedagogický institut ČR a organizace Učitel naživo. Program založený na expertním know-how zkušených ředitelů a ověřené praxi je sestavený s cílem podpořit budoucí i…