Výstava nazvaná 20 let od povodní připomíná, jak Prahu v roce 2002 ničivě zasáhla velká voda

U příležitosti kulatého výroční mohutných záplav, které postihly Prahu v srpnu roku 2002, připravilo hlavní město pro Pražany i návštěvníky metropole volně přístupnou výstavu velkoformátových fotografií v parku Kampa. Slavnostní vernisáž se uskutečnila dnes za přítomnosti představitelů hlavního města, zástupců složek IZS a dalších přímých pamětníků těchto dramatických událostí. Výstava bude na místě k vidění až do 22. září 2022, poslední zářijový týden pak…

Praha vyhlašuje grantový program na podporu zvýšení úrovně vzdělanosti a inovací 

Pražští radní v pondělí 1. srpna schválili vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 na základě tezí obsažených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2040. Zaměřen je na sedm tematických okruhů s finanční alokací 13 milionů korun.  „Snahou Prahy je dlouhodobě se profilovat jako centrum inovací a město, kde…

Praha svěří městské části Praha 6 pozemky, které by měly být využity pro sportovní aktivity či rozšíření zahrady mateřské školy

Pražští radní projednali na pondělním zasedání návrh svěření věcí z vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 6 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy městské části Praha 6. Jedná se o pozemky v katastrálních územích Břevnov, Dejvice, Liboc a Vokovice. Příslušné změny bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. „Jedinečnost situace tkví v tom, že se parta…

V září se znovu otevře dotační program na podporu volného času dětí a mládeže s alokací 42 milionů korun

Rada hl. m. Prahy dnes schválila návrh na vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2023. Předpokládaný objem finančních prostředků ve výši 42 milionů korun bude využit například pro zajištění volnočasových aktivit, podporu příměstských táborů či víkendových akcí.  „Dotace na podporu volnočasových aktivit plní v Praze velmi důležitou roli nejen při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých…

Pražané a návštěvníci metropole si budou moci i letos zdarma zabruslit na Letné 

Pražští radní na pondělním zasedání odsouhlasili záměr na zajištění provozu mobilního ledového kluziště na Letné i v letošním roce. Financování bude hrazeno z rozpočtu hlavního města s předpokládanou hodnotou přibližně 5,5 milionu korun bez DPH. S provozem kluziště počítá i schválený koncepční dokument „Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021–2032“. I v letošním roce bude k dispozici veřejnosti kluziště na Letné. „Věřím,…

Praha z evropských fondů zajistí obědy pro děti rodičů v tíživé životní situaci i pro následující školní rok

I pro následující školní rok zajistí z evropských fondů metropole obědy pro děti rodičů v tíživé životní situaci. V březnu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi, a to v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Ta je nyní prodloužena i na školní rok 2022/2023. Hlavní město se do tohoto programu…

Letní tábory v Kozojedech budou v moderním prostředí, děti budou bydlet i v nových chatkách

Pražští radní dnes odsouhlasili záměr veřejné zakázky na celkovou rekonstrukci táborové základny Kozojedy u Kolína, kterou zřizuje hlavní město Praha a provoz zde zajišťuje Dům dětí a mládeže Jižní Město. Obnova se uskuteční v letošním a příštím roce a financována bude z pražského rozpočtu v předpokládané hodnotě necelých 18 milionů korun bez DPH.  „Areál v Kozojedech je využíván už od roku…

Praha svým dotačním programem pomůže 71 sportovištím s vysokou energetickou náročností

Hl. m. Praha v souvislosti s rapidním zvyšováním cen energií a s tím spojeným i nárůstem provozních nákladů pražských sportovišť v dubnu vyhlásilo dotační program, jehož cílem bylo zmírnit ekonomické dopady na energeticky náročná sportovní zařízení. Do programu se přihlásilo 74 projektů, z nichž 71 projektům odbor školství navrhl poskytnutí dotace v celkové výši 24 940 000 korun.  „Tímto programem…

Studenti Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára si brzy budou moci zasportovat na novém školním hřišti

Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen záměr na realizaci veřejné zakázky rekonstrukce sportovního hřiště Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4 s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun (bez DPH).  „Prioritou Prahy je udržet a stále rozvíjet současnou sportovní infrastrukturu primárně pro výkonnostní a rekreační úroveň. V rámci plánovaných investic odboru školství a ve spolupráci s městskými částmi…

Divadlo pro děti pod širým nebem nebo sousedská slavnost. Praha vydává návod, jak uspořádat akci ve veřejném prostoru

Hlavní město ve spolupráci s Kreativní Prahou připravilo Manuál pro pořádání akcí ve veřejném prostoru. Ten má usnadnit práci všem, kdo si od města chtějí vypůjčit část náměstí nebo ulice. „V místech, kde lidé rádi tráví čas venku a společně, se dobře žije. Za město chceme podporovat Pražany, kteří chtějí uspořádat sousedské setkání, bleší trh nebo divadelní představení pro děti…