Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha svěří městské části Praha 6 pozemky, které by měly být využity pro sportovní aktivity či rozšíření zahrady mateřské školy

02. 08. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Pražští radní projednali na pondělním zasedání návrh svěření věcí z vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 6 a odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl. m. Prahy městské části Praha 6. Jedná se o pozemky v katastrálních územích Břevnov, Dejvice, Liboc a Vokovice. Příslušné změny bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Jedinečnost situace tkví v tom, že se parta místních nadšenců rozhodla obnovit dávno zaniklý fotbalový klub a zhruba před dvěma lety nás jako hlavní město, coby vlastníka většinové části daného pozemku, na kterém se hřiště nachází, oslovili s tím, že by zde rádi pokračovali ve fotbalové tradici,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Městská část Praha 6 požádala o svěření pozemků o celkové výměře 11 110 mv katastrálním území Břevnov, které tvoří část sportovního areálu mezi ulicemi Atletická, Skokanská a Běžecká.  Je zde mimo jiné neudržované škvárové hřiště a městská část chce pozemky využívat především pro sportovní aktivity dětí na amatérské úrovni prostřednictvím SK Union Břevnov. 

„Zároveň městská část Praha 6 požádala o svěření pozemku právě proto, aby místní fotbalový oddíl pomohla obnovit a z části i revitalizovat hřiště a jeho blízké okolí. Proto jsme žádost projednali v orgánech a rada svěření schválila. Mám z toho velkou radost, protože šlo o jedno z nehostinných míst na krásné adrese a celý záměr, který kolegové z Unionu Břevnov vymysleli, je bohulibý a osobně ho velmi podporuji. Proto jsem byl celému projektu nakloněn, a i ze strany města proběhla drobná revitalizace a dosud chátrající opuštěný areál opět slouží malým fotbalovým talentům a nadějím,“dodal radní Jan Chabr.

O další pozemky v Břevnově (o celkové výměře 953 m2) požádala Praha z důvodu sjednocení plochy zeleně, kterou městská část udržuje. Podobně je to i v případě pozemku se zelení u komunikace o výměře 33 m2 v katastrálním území Dejvice. V katastrálním území Liboc se jedná o svěření dvou pozemků o celkové výměře 109 m2, na nichž je zeleň a schody sousedící se zahradou mateřské školy. O uvedené pozemky by se zahrada rozšířila. 

V rámci změn by mělo dojít k odejmutí pozemků ze správy městské části Praha 6 v katastrálním území Dejvice – jedná se o chodníky (o celkové výměře 399 m2), které by měly být předány do správy Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Stejný návrh se týká pozemku ve Vokovicích, který je využíván jako chodník a parkovací plocha (výměra 127 m2). Poslední návrh řeší odejmutí pozemku o výměře 19 m2 rovněž ve Vokovicích, na pozemku je stavba vodárenského zařízení, záměrem je předat pozemek do správy Pražské vodohospodářské společnosti, a.s.

Změny jsou zapracovány do návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Návrh předloží radní Jan Chabr ke schválení na zářijovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram