Cookie Consent by Free Privacy Policy website

V září se znovu otevře dotační program na podporu volného času dětí a mládeže s alokací 42 milionů korun

02. 08. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada hl. m. Prahy dnes schválila návrh na vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2023. Předpokládaný objem finančních prostředků ve výši 42 milionů korun bude využit například pro zajištění volnočasových aktivit, podporu příměstských táborů či víkendových akcí. 

„Dotace na podporu volnočasových aktivit plní v Praze velmi důležitou roli nejen při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých dětských a mládežnických oddílů a kroužků, ale také se tím snaží o potlačení negativních jevů a kriminality, se kterou se značná část dětí v dnešní době potýká. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě jednoletých smluv, ale ve většině případů se jedná o každoroční žadatele a dlouhodobé partnery hlavního města jako jsou skautské oddíly, mládežnické skupiny dobrovolných hasičů či Tomíci,”uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral. 

Prostřednictvím tohoto programu jsou řešeny nejen základní podmínky pro pravidelnou činnost neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží ve volném čase, jako jsou pronájmy, provozní náklady, údržba kluboven, klubů a sportovišť, ale i podpora příměstských táborů, dále pak i táborů a víkendových akcí mimo hl. m. Prahu. Stejně tak jednorázové akce na území hlavního města především pro neorganizované děti a mládež. Pro tuto cílovou skupinu je podpora směřována i na takzvané otevřené aktivity, které jsou realizovány formou jednorázových akcí. Podpora je rovněž zaměřena na vzdělávání těch, kteří pracujících v této volnočasové oblasti. Vyhlášení tohoto programu již neobsahuje opatření na podporu účasti na prezenčních a soutěžních akcích v zahraničí.

Lhůta pro podání žádostí je od 23. 9. do 10. 10. 2022.Veškeré informace související s vyhlášeným programem jsou k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy www .praha.eu - sekce dotace a granty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram