Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha nechá přistavět nový pavilon k Základní škole Zlíchov a obnoví i stávající prostory

29. 08. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Pražští radní dnes schválili záměr celkové rekonstrukce stávající budovy a přístavby nového pavilonu v areálu Základní školy Zlíchov, která je určena pro žáky se specifickými poruchami chování. Rozpočet akce je v předpokládané výši 241 milionů korun včetně DPH.

„V Praze usilujeme o to, aby se prostřednictvím investičních akcí podporovalo školství a řešila se situace tam, kde je skutečně potřeba - ať už v rámci modernizace, rozšíření či budování nových kapacit. Ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi na toto téma vedeme pravidelná jednání a snažíme se o nalezení co nejefektivnějšího řešení, aby bylo všem zajištěno kvalitní a dostupné vzdělání,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

V plánu je celková obnova stávajícího objektu v areálu ZŠ Zlíchov a přístavba nového pavilonu. Speciální školské zařízení tak bude po dokončení stavebních prací nabízet moderní učebny, kabinety, družinu, tělocvičnu, šatny, hygienické zázemí i obnovené technické prostory. Obě budovy budou také vzájemně propojeny a budou bezbariérové.

Zatímco stávající kapacita školy je kolem 50 žáků a 25 zaměstnanců, nově areál pojme až 150 žáků a 55 zaměstnanců. Stavba by se měla uskutečnit mezi lety 2022 a 2024.

Stavba nového objektu základní školy je navržena na pozemku ležícím v centru Zlíchova mezi ulicí Na Zlíchově a železniční tratí. Je součástí oplocené zahrady vily Hummelberg, kde je umístěn I. stupeň ZŠ pro žáky s poruchami chování.

Zdroj fotografie: firmy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram