Postup v případě žádosti o vydání zápisového lístku na MHMP

Vydání zápisového lístku na počkání, na základě předložené žádosti (pro uchazeče s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy), je možné uskutečnit v přízemí budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, na přepážce č. 43 v úřední hodiny. Žádosti o vydání zápisového lístku je možné také podávat prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu: Odboru školství, mládeže a sportu, Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00…

Informace o přijímacím řízení na střední a vyšší odborné školy pro školní rok 2022/2023

INFORMACE A PŘEHLED O POČTECH VOLNÝCH MÍST V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NALEZNETE NA KONCI ČLÁNKU! Vážené uchazečky a uchazeči, rodiče a zájemci o školství, v rámci 26. ročníku veletrhu vzdělávání Schola Pragensis, byl zhotoven katalog škol, aby Vám poskytnul základní přehled o školách působících v regionu hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že nejčastějším důvodem návštěvy veletrhu vzdělávání Schola Pragensis je budoucí studium na některé ze středních…

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Hellichova

Městská část Praha 1Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1vyhlašujena základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o…

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Pštrossova

Městská část Praha 1Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1vyhlašujena základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o…

Nový systém vzdělávání cizinců v českém jazyce v mateřských a základních školách na území hl. m. Prahy – školní rok 2021/2022

V souladu s vyhláškou MŠMT č. 271 ze dne 14. 7. 2021, bude, s platností od 1.9.2021, nastaven nový systém jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání. V rámci tohoto systému stanovil kraj Praha tzv. určené školy se zastoupením cizinců (v každé ORP – MČ alespoň jedna), které musí v rámci svého vzdělávání poskytovat jazykovou přípravu pro děti a žáky – cizince. Vždy alespoň jedna určená…

Ilustrační obrázek

Informace k přijímání dětí/žáků do speciálních mateřských a základních škol tj. škol zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti/ žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Speciální školy přijímají děti/žáky ke vzdělávání obdobně jako běžné mateřské a základní školy na základě zápisů. Informace k zápisům do mateřské školy a zápisům k plnění povinné školní docházky  do 1. ročníku základní školy jsou uveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol. Nedílnou součástí přihlášky ke vzdělávání ve speciální škole je doporučení školského poradenského zařízení – ŠPZ (pedagogicko-psychologické poradny - PPP nebo speciálně…

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci…

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Na Dlouhém lánu

Rada městské části Praha 6 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Na Dlouhém lánu, se sídlem: Nechanského 589/3, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 70920681 s předpokládaným jmenováním od 1.…

INFO: Kurz výuky českého jazyka – kурс вивчення чеської мови

Pro studenty z Ukrajiny ve věku 14-18 let nabízí Evangelická akademie adaptační kurz s výukou českého jazyka. Kurz bude probíhat od 5. dubna až do prázdnin každé úterý (16:30-17:30) a čtvrtek (16:00-17:00).Zájemci se mohou přihlásit osobně na ředitelství školy, nebo emailem: skola@eapraha.cz Для студентів з України віком 14-18 років мипропонуємо адаптаційний курс з вивченнямчеської мови. Курс триватиме з 5 квітня…