Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Termíny sběrů dat: leden až červenec 2023

20. 03. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání od ledna do července 2023.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).
Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení vzniká povinnost předávat data níže uvedených výkazů podle § 28 odst. 5 školského zákona. Předávání dat dále upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 202/2016 Sb.

Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy ve školním roce 2022/23 předává individuální údaje ze školní matriky.

Současně proběhne sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství  (výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba).

Sběr dat do Informačního systému o platech (ISP) proběhne na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a nařízení vlády č. 328/2013 Sb.o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech.

OznačeníPopis Podle stavu k Termín předání Způsob předáníDalší informace 
P1-04výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 4. čtvrtletí 202231.12.202215.1.2023elektronicky + tisk datovou schránkouuzavřeno
ISP *Informační systém o platech MF ČR za celý rok 202231.12.202215.1.2023e-mailem (xml soubor + výstup z "Anonymní kontroly")uzavřeno
INVENTARIZACE *inventarizace nemovitého majetku 202231.12.20221.2.2023tištěné výstupyodkaz na článek
M10a, M8avýkaz o VOŠ a o SŠ - sběr dat z matrik31.3.202317.4.2023elektronicky + tisk datovou schránkouuzavřeno
M3a, M9avýkaz o ZŠ a o konzervatoři - sběr dat z matrik31.3.202317.4.2023elektronicky + tisk datovou schránkouuzavřeno
P1-04výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1. čtvrtletí 202131.3.202317.4.2023elektronicky + tisk datovou schránkouuzavřeno
S 51-01výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole31.5.202312.6.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
S 53-01výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole31.5.202312.6.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
P1d-01o změnách v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků ve škole a školní družině podle předpokládaného stavu k 30. 9. 202330.9.202310.6.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
S 5-01výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích------výkaz byl MŠMT zrušen
ISP *Informační systém o platech MF ČR za 1. pololetí 202230.6.202315.7.2023 e-mailem (xml soubor + výstup z "Anonymní kontroly")odkaz na článek
P1-04výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 2. čtvrtletí 202330.6.202315.7.2023 elektronicky + tisk datovou schránkou odkaz na článek
* - škola nebo školské zařízení poskytuje data přímo svému zřizovateli (MČ nebo HMP), neplatí pro soukromé a církevní školy a školská zařízení

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete:

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen. Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem k opravě) základní školy (M3a), střední školy (M8a), konzervatoře (M9a) nebo vyšší odborné školy (M10a) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram