Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. a 3. čtvrtletí 2023

20. 09. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Sběr dat výkazu P1-04 za 1. a 3. čtvrtletí 2023 bude MŠMT zahájen 30. září 2023 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. října 2023.

🔔DŮLEŽITÉ🔔
Upozorňujeme, že MŠMT nově vydalo:
- Dodatky k metodickému pokynu k výkazu P1-04 pro 1. až 3. čtvrtletí 2023
- Dodatky k metodickému pokynu k výkazu P1c-01 k 30.9.2023

DODATKY DOPLŇUJÍ A UPŘESŇUJÍ OBSAH METODICKÝCH POKYNŮ K VÝKAZŮM (k dispozici ke stažení také ve sběrové aplikaci).

Žádáme školy a školská zařízení o co nejrychlejší zaslání výkazu po spuštění sběru, aby byl dostatek prostoru pro kontroly a řešení případných oprav.
Děkujeme za spolupráci
 • Aktuální informace ke sběrům dat také naleznete na webových stránkách MŠMT, https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/regionalni-skolstvi-1, které je jejich gestorem a správcem sběrových aplikací.
 • Je-li alespoň jedno pracoviště školy speciální, musí být ve výkazu P1-04 vykázán rovněž odpovídající druh činnosti školy (např. 51, 52, 56).
 • Speciální pracoviště je takové pracoviště, které má všechny třídy, skupiny či oddělení zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ.
 • Pojem „pracoviště„ je definován v metodice k výkonovým výkazům. MŠMT vydalo k této definici nový upřesňující výklad  - ke stažení na webových stránkách MŠMT ZDE

Žádáme školy o dodržení závazného termínu předání výkazu stanoveného MŠMT.

Vydáno MŠMT a platné pro rok 2023 (zveřejněno také ve sběrové aplikaci https://sberdat.uiv.cz/login/ nebo na webových stránkách www.msmt.cz):

 • Nápovědy k vyplnění (ve sběrové aplikaci) výkazu P1-04 (a dalších) pro školy a školská zařízení ZDE 
 • Formulář výkazu P1-04 pro rok 2023, Metodický pokyn  ke stažení ZDE 
 • Popis struktury věty souboru výkazu P1-04 na rok 2023 ke stažení ZDE
 • Metodické vysvětlivky  k obsahu údajů ke stažení ZDE - mzdy a platy, ostatní platby za provedenou práci - OPPP (ostatní osobní náklady - OON), evidenční počet zaměstnanců (platné pro výkazy řady P (MŠMT)) 
 • Metodické dodatky k pokynům pro vyplnění výkazu P 1-04 pro 1. až 3 čtvrtletí 2023 ke stažení ZDE
 • XSD schema souboru pro výkaz P1-04 pro rok 2023 ke stažení ZDE
 • Formulář výkazu P1c-01 pro rok 2023 (sbírán pouze podle stavu k 30.9.) ZDE
 • Metodický pokyn P1c-01 pro rok 2023 (sbírán pouze podle stavu k 30.9.) ZDE
 • Dodatky k metodickému pokynu P 1c-01 (sbírán pouze podle stavu k 30.9.) ZDE
 • Popis struktury věty souboru výkazu P1c-01 na rok 2023 (pouze k 30.9.) (sbírán pouze podle stavu k 30.9.) ZDE
 • XSD schema výkazu P1c-01 pro rok 2023(pouze k 30.9.): P1c1_23 a P1c2_23 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-23)
 • Příklady souborů (xml) pro výkaz P1c-01 pro rok 2023 (pouze k 30.9.): P1c1-23 a P1c2-23 (organizace zřizované MŠMT importují pouze P1c1-23)
Přesměrování na aplikaci pro elektronický sběr dat.
 • Další informace a formuláře naleznete zde.
 • Právní výklady a jiné dokumenty jsou uveřejňovány na stránkách MŠMT.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz (do textu zprávy vždy, uvádějte do jaké aplikace se potřebujete přihlásit a Váš identifikátor).

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen.

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram