Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Příspěvek na školní pomůcky přehledně

02. 09. 2023 - Vincenc Novák

Výdaje na školní pomůcky mohou pro rodiče znamenat významný zásah do rodinného rozpočtu. Rodiče, kteří se nacházejí v tíživé finanční situaci mohou požádat o jednorázový finanční příspěvek od státu.

Příspěvek se vyplácí ve formě jednorázové dávky tzv. mimořádné finanční pomoci. Jeho cílem je pokrýt výdaje související se vzděláním a se zájmovou činností dětí, což znamená, že je možné jej využít na nákup školních pomůcek, zaplacení zájmového kroužku, lyžařského výcviku či školy v přírodě. Vyplácení dávky má na starosti úřad práce.

Kdo má nárok?

Jednorázový příspěvek ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi mohou využít rodiny s nezaopatřenými dětmi, jež nejsou schopny uhradit výdaje související se vzděláváním nebo se zájmovou činností. Příspěvek je určen rodinám školáků a studentů do 26 let. V případě vysokoškoláků je nutné, aby školu studovali v prezenční formě.

Na co lze žádat příspěvek?

  • Učebnice, pokud je nepůjčuje sama škola
  • Školní pomůcky - jejich seznam obvykle vydává škola
  • Školní aktovku či batoh, sportovní oblečení do hodin tělesné výchovy, přezůvky do školy, pracovní oděvy a pomůcky pro učně
  • zimní lyžařský a letní výcvikový kurz, školu v přírodě
  • zájmové kroužky a mimoškolní aktivity

Výše příspěvku

Je nutné mít na paměti, že úřad příspěvek uznává v nejnižší možné výši. Při schvalování žádosti úřad zjišťuje, zda je účast dítěte v daných zájmových aktivitách nezbytná či jestli neexistuje méně finančně náročná obdoba dané činnosti. 

Dále se posuzuje, zda daná instituce nemá vyčleněný nějaký fond, ze kterého by bylo možné dané prostředky uhradit, nebo zda není možnost uhrazení částky z preventivních programů zdravotních pojišťoven, zaměstnavatele rodičů či z fondů městských úřadů a neziskových organizací.

Aktuální nejvyšší možná výše příspěvku rodině činí za kalendářní rok 48 600 korun. Částka vždy odpovídá desetinásobku životního minima jednotlivce.

Jak žádat?

O příspěvek je nutné žádat na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, kde žadatel bydlí nebo se skutečně zdržuje. O příspěvek je nutné požádat ještě před zaplacením konkrétních údajů. Žádost je možné podat také elektronicky prostřednictvím elektronické identity občana. 

Žádost se podává vždy prostřednictvím předepsaného formuláře, ve kterém žadatel uvádí, že žádá o mimořádnou okamžitou pomoc "nezbytné nebo odůvodněné náklady (vzdělání)“.

Po podání následuje posouzení odůvodněnosti uvedených údajů a finanční situace rodiny. Úřad následně rozhoduje, zda dané žádosti vyhoví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram