Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání se uzavírá. Co pražským školám přinesl?

30. 11. 2023 - Lukáš Kavalír

Na konci listopadu končí projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který pro Hlavní město Prahu koordinoval Pražský inovační institut (Pii). Projekt, který trval dva a půl roku, byl zaměřený na pražské mateřské, základní a střední školy. Sdružoval čtyřiadvacet hlavních partnerů, kteří realizovali většinu aktivit. Byli mezi nimi neziskové organizace (např. Post Bellum, Člověk v tísni, InBáze, CEDU, SPKV a další) i školy a akademické instituce jako Univerzita Karlova, ČVUT nebo Smíchovská střední průmyslová škola.

Základní aktivity projektu byly čtyři: rovné příležitosti ve vzdělávání, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, program vzdělávání v leadershipu pro ředitele škol “Rozvíjíme školu spolu”, podpora rozvoje gramotností a podpora kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky. V rámci těchto klíčových aktivit se uskutečnilo velké množství projektových dnů, workshopů, školení, konferencí, webinářů, realizovaly se letní školy a uskutečnila se řada dalších aktivit.

„Krajský akční plán II se v rámci projektu podařilo implementovat, za což jsem velmi rád. Plynule se navazuje s KAP III, kdy Praha v současnosti uzavírá nové dva projekty pro pražské školství. Disponujeme znalostmi a odpilotovanými inovativními programy, které nás vedou správným směrem, kterým by se školy měly ubírat. Důležité je zmínit, že víceúrovňová spolupráce je klíčová, v tomto případě tedy MŠMT, Prahy a různých dalších sfér. Jsem rád, že vše funguje a jsem zvědavý na další projekty,“ říká Antonín Klecanda, pražský radní pro oblast školství.

Za zmínku stojí především jeden z nově vymyšlených inovativních programů, program Cirkulární školy. Ten se pilotoval na sedmnácti pražských základních školách. Odborníci spolupracovali se školami na základních principech cirkulární ekonomiky. Učitele, žáky i nepedagogické pracovníky školili odborníci na konzultačních setkáních a workshopech a inspirovali je k podpoře větší ekologické udržitelnosti i k novým aktivitám. V rámci Cirkulárních škol vzniklo celkem 21 vzdělávacích programů pro pedagogy a zaměstnance a téměř 170 vzdělávacích programů pro aktivní žákovská uskupení. Program podpořil 2 684 žáků a téměř 160 pedagogických pracovníků.

S Cirkulárními školami se bude v Pražském inovačním institutu od prosince 2023 dále částečně spolupracovat v rámci programu Erasmus+ Kooperativní partnerství. Do dvouletého projektu jsou zapojené organizace ze Slovenska, Itálie a Portugalska. Jeho cílem je především dál rozvíjet téma cirkulární ekonomiky, integrovat ho do kurikula a podporovat školy, aby v této oblasti spolupracovaly s municipalitami.

Další inovativní oblastí podpořenou v projektu byla umělá inteligence (AI) a strojové učení. Od ledna do listopadu 2023 se uskutečnilo 24 projektových dní, kterých se zúčastnilo 426 žáků II. stupně ZŠ a gymnázií ze 13 škol. Zároveň se uskutečňovalo Školení pro pedagogy, které absolvovalo 128 učitelek a učitelů II. stupně ZŠ a gymnázií ze 14 škol. Vznikla také řada praktických výstupů a metodických materiálů pro žáky i pedagogy, které pomáhají integraci AI do výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech 2. stupně, včetně deseti videí pro učitele na téma umělé inteligence.

„Je naprosto nutné a žádoucí, aby Praha své žáky důsledně připravovala na budoucnost. Současným žákům základních škol se snadno může stát, že po dokončení škol vstoupí do odvětví pracovního trhu, která v současné době ještě vůbec neexistují. Jsem nicméně přesvědčen, že sázka na AI, resp. inovace ve strojovém učení naše žáky připravuje právě na takové budoucí výzvy, “ říká radní pro IT, vědu a inovace Daniel Mazur.

„Ostatní inovační centra v ČR Praze závidí, že se podařilo pod jednu střechu Pražského inovačního institutu dostat zásadní projekty na podporu inovací ve vzdělávání a inovací pro znalostní ekonomiku. Jedině na přenosu energie a poznatků mezi těmito agendami se dá vybudovat skutečně konkurenceschopná, odolná a udržitelná ekonomika a zdravá společnost. Přinesli jsme díky spolupráci s našimi partnery do pražských škol řadu inovací a vylepšení. Je skvělé, že tak máme na co navazovat,“ říká Tomáš Lapáček, ředitel Pii.

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání také flexibilně reagoval na válku, která se rozhořela v únoru 2022 na Ukrajině, a zařadil do svých programů i podporu ukrajinských dětí, dospívajících a rodin, které musely uprchnout do České republiky. Projekt podpořil 600 ukrajinských žáků ze 180 škol a téměř 500 rodičů a nescholarizovaných dětí. Dále se povedlo podpořit 50 pedagogických pracovníků.

Tato podpora pedagogů se týkala tří oblastí: kurzy českého jazyka uzpůsobené konkrétním požadavkům dané skupiny, interkulturní podpora (široké spektrum pomoci od tlumočení při zápisech na školu až po odbornou pomoc) a terapeutická podpora. Tam se pomoc nejčastěji týkala adaptace na české prostředí a pomoc při zvládání traumat z válečného konfliktu. Uskutečňovala se formou individuální terapie či skupinových aktivit jako např. arteterapie, mentoring či koučink.

Program Rozvíjíme školu spolu nabízel komplexní podporu ředitelům a vedoucím pracovníkům škol. V jeho rámci mohli zájemci využít koučovací podporu, odborného konzultanta na strategický rozvoj či vzdělávací kurzy zaměřené na řízení a rozvoj školy a dlouhodobý program leadershipu. Aktivity pro rozvoj školy využilo v průběhu roku a půl více než 150 pracovníků z 80 škol.

Realizační tým projektu také natočil 26 edukativních videí, která tematicky kopírují klíčové aktivity, a k dispozici jsou rovněž záznamy z webinářů či některých konferencí. Všechna videa najdete na Youtube kanálu Pražského inovačního institutu, v playlistu iKAP II – Inovace.

Výsledkem většiny klíčových aktivit jsou oficiální výstupy a metodiky projektu, které budou zveřejněny v databázi výstupů OPVVV MŠMT, některé také na webu projektu i na stránkách Pražského inovačního institutu.

Tým Pražského inovačního institutu by rád s tématy, která se podařilo úspěšně odpilotovat, navázal v rámci výzvy MŠMT Implementace dlouhodobého záměru (IDZ).

Kontakty pro média:

Jana Holcová, projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, Pražský inovační institut

holcova@prahainovacni.eu

Tel.: 777 800 184 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram