Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2023

30. 11. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada hlavního města Prahy svým usnesením číslo 2316 ze dne 16. 10. 2023  k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2023 ukládá ředitelům právnických osob zřízených hl.m. Prahou provést inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy (dále jen inventarizace), kde subjektem hospodaření je právnická osoba zřízená hl. m. Prahou a odevzdat příslušnému odboru doklady dle Metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2023 (tab. B), a to s termínem plnění do 31. 1. 2024.

Při inventarizaci je nutno postupovat v souladu s právními předpisy a Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2023 (dále jen Metodický pokyn).

Nemovitý majetek ve vlastnictví hl.m. Prahy bude inventován v počítačovém programu pro evidenci a správu nemovitostí – IS SEM ENO. Aktualizace dat roku 2023, která se týká inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřeného příspěvkovým organizacím do správy, bude provedena odborem SML MHMP.

Usnesení Rady hlavního města Prahy, Metodický pokyn, informace a pokyny k provedení inventarizace včetně veškerých požadovaných podkladů, jmenování hlavní inventarizační komise odboru SML a seznam inventarizačních míst včetně jmen referentů, kteří odpovídají za provedení aktualizace inventovaného nemovitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy v počítačovém systému IS SEM ENO, byly rozeslány prostřednictvím datových schránek ředitelům/ředitelkám jednotlivých příspěvkových organizací a naleznete je i v následujících přílohách.

Vzhledem k náročnosti tohoto úkolu Vás žádáme o důsledné dodržení Metodického pokynu a předložení požadovaných dokumentů a podkladů k inventarizaci v předepsaných termínech.

Přílohy:

  1. Usnesení Rady HMP č. 2316 ze dne 16.10.2023
  2. Inventarizace 2023 - inventární karty, tabulky
  3. Jmenování hlavní inventarizační komise odboru SML MHMP
  4. Pokyny pro inventarizaci příspěvkových organizací 2023
  5. Seznam inventarizačních míst odboru SML MHMP k 31. 12. 2023
  6. Tabulka B - rok 2023

Usnesení Rady HMP č. 2316 ze dne 16.10.2023

Inventarizace 2023 - inventární karty, tabulky

Jmenování hlavní inventarizační komise odboru SML MHMP

Pokyny pro inventarizaci příspěvkových organizací 2023

Seznam inventarizačních míst odboru SML MHMP k 31. 12. 2023

Tabulka B - rok 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram