Cookie Consent by Free Privacy Policy website

AFS nabízí středoškolákům stipendia pro studium v zahraničí

16. 12. 2023 - Aneta Havránková

AFS je celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Jejím cílem je pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě. Organizace organizuje studijní pobyty po celém světě a nabízí i řadu stipendií.

Zájemci o studium v zahraničí se mohou díky organizaci podívat do celého světa. V nabídce je studim v zahraničí a dobrovolnictví v Evropě, Asii, Africe a Americe. Studenti si navíc mohou zvolit, zda se vydají na roční programy, semestrální pobyty, tříměsíční pobyty nebo letní jazykové kurzy. Většina z jejich nabídek je však poměrně finančně náročná, a tak se pojďme podívat, jaká nabízí stipendia.

Studium v Německu

Organizace každoročně nabízí stipendium pro studium v Německu. Zájemci se tak mohou na tři měsíce nebo na rok vydat studovat k našim sousedům a organizace jim ve spoluprác s česko-německým fondem budoucnosti uleví až 48 000 Kč na poplatku. Předtím je ale potřeba absolvovat výběrové řízení, které zahrnuje jazykový test z němčiny, esej na zadané téma v českém jazyce a osobní pohovor se zaměřením na motivaci studovat v Německu v českém i anglickém jazyce.

Destination Unknown

AFS pro zájemce dále nabízí stipendium s názvem Destination Unknown, o kterém zatím neuvádí žádné informace. Kdo by se chtěl dozvědět více, tak se může 19. ledna zúčastnit výběrového řízení v Pedagogicko-psychologické poradně na adrese Francouzská 56, 101 00 Praha. Podmínky jsou doporučující dopis od dvou pedagogů, průměr známek do 2,5, jazykový test z anglického jazyka, esej na téma “Proč si žádám o stipendium a proč bych ho měl*a získat" a osobní pohovor se zaměřením na motivaci studovat v zahraničí v českém i anglickém jazyce.

AFS Global STEM Accelerators

Toto stipendium je určeno pouze dívkám, které se zajímají o obory o vědu, techniku, inženýrství a matematiku, jeho cílem je zvýšit počet žen v tomto odvětví. Stipendistky se zúčastní dvvanáctitýdenních kompletně virtuálních programů zaměřených na nové a klíčové dovednosti a oblasti STEM, vzdělání v oblasti globální kompetence a sociálního dopadu (společně vyvinutých s Univerzitou v Pensylvánii). Dále pak získají znalosti a dovednosti v oblasti STEM interaktivním, praktickým učebním plánem a současně si rozvinou klíčové globální kompetence, včetně řešení problémů, analytických dovedností, mezikulturního porozumění a schopnosti budovat mosty mezi kulturami.

Program vyvrcholí týmovými projekty a prezentacemi nabízejícími potenciální řešení reálných výzev, s důrazem na klimatické změny a přechod k obnovitelné energii. Všichni, kdo program dokončí, získají pokročilý certifikát o globální kompetenci pro sociální dopad, udělený AFS a Univerzitou v Pensylvánii Center for Social Impact Strategy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram