Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Krajský akční plán III Praha

26. 01. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/40 ze dne 26.10.2023 přijalo dokument Krajský akční plán III Praha (dále jen „KAP III“), který byl sestaven v souladu s metodickými postupy č.j.: MŠMT – 30671/2020 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) ‐ postupy KAP III – a to v rámci individuálního projektu podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem „Krajský akční plán III Praha“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023127.

Dokument byl schválen a projednán na jednání pracovní skupiny Vzdělávání (dále jen „PSV“) dne 6. září 2023. V rámci PSV kde jsou diskutována klíčová témata akčního plánování v území a další vzdělávací priority hlavního města Prahy. PSV napomáhala při tvorbě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze, podporovala součinnost zúčastněných partnerů s realizačním týmem KAP, mapovala situaci a potřeby území, škol, vzdělávacího systému a trhu práce a zaměstnavatelů atd.

Dokument vznikal na podkladu odborných platforem, které sestavily konkrétní cíle, jež byly posléze pro KAP III prioritizovány na základě definovaných požadavků.

Dokument Krajský akční plán III Praha byl validován odbornou konzultantkou projektu P-AP, což deklaruje podpisová doložka, jež je součástí dokumentu. V konečné fázi byl dokument KAP III v měsíci prosinci roku 2023 schválen na MŠMT.

Ke stažení - KAP III (licence Creative commons BS-SA)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram