Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Učení na výpravách je mnohem přirozenější než v normální škole, říká zástupce Expediční ScioŠkoly

22. 03. 2021 - Pražský inovační institut

Když se poprvé loni na jaře uzavřely brány škol, zrodil se u zástupců ScioŠkol nápad distanční výuku využít i do budoucna. Vznikla takzvaná Expediční ScioŠkola, kde se děti ze čtvrtých až sedmých tříd ZŠ učí tři týdny online z domova a čtvrtý týden vyráží na výpravu za poznáním společně se svými spolužáky a učiteli. Ukázalo se, že i výuka na dálku má pro některé ze žáků potenciál. Zároveň všem bylo jasné, že děti kontakt nejen se svými vrstevníky, ale i učiteli potřebují. Co stálo za zrodem Expediční ScioŠkoly a jak do budoucna oživí české školství, odpověděl v rozhovoru pro Prahu školskou Michal Švarný, zástupce ředitelky Expediční ScioŠkoly.

Co vás inspirovalo k založení Expediční ScioŠkoly?

Inspirací byl přechod na distanční výuku na jaře loňského roku. Tehdy se ukázalo, že online výuka může fungovat. Zároveň se však ukázaly její slabiny a jasně jsme si uvědomili, že čistě online škola fungovat nemůže. Výsledkem našeho uvažování pak byl právě expediční koncept, tedy tři týdny se děti učí online a čtvrtý týden vyrážíme na společné výpravy na různá zajímavá místa. Během online výuky i výprav je důraz kladený na rozvoj samostatnosti a sebeřízení a při společných výpravách zas na reálnou zkušenost, dobré vztahy a pohyb.

Jak vlastně v současné době probíhá výuka? 

Za současných pravidel se ani my naživo na výpravách setkávat nemůžeme. Když bylo rozvolnění před Vánoci, tak jsme se potkávali s dětmi venku na procházkách, ale výpravy s přespáním jsme už dlouho neměli a chybí nám. Snažíme se alespoň zachovat rytmus, který by nám udávaly za normálních okolností naše expedice. Vždy po třech týdnech běžné online výuky zařazujeme něčím ozvláštněný expediční týden. Místo obvyklých hodin zařadíme navíc nějaký zajímavý workshop, zaměříme týden třeba na nějaké konkrétní téma, přidáme víc kreativních aktivit a děti si také samy připravují nějaké aktivity pro ostatní. I když to setkání naživo nenahradí, alespoň online výuka není tak monotónní a děti získávají více záchytných bodů a neztrácejí pojem o plynutí času.

Jak jste si výuku představovali v době, kdy nebyly školy uzavřené kompletně? Liší se to od reality?

Základem koncepce expediční školy je propojení výhod online výuky s intenzivními zážitky a společně stráveným časem na expedicích. Počítali jsme s tím, že projekty v průřezovém předmětu svět v souvislostech, kterým se věnujeme v online výuce, budou propojené s místy, kam budeme na expedice vyrážet, a tak se získané znalosti a informace budou propojovat s konkrétními zážitky z navštívených míst. To samozřejmě nyní není možné. Na samotnou online výuku ale uzavření škol velký vliv nemělo. S takovou výukou počítáme i při běžném fungování školy, akorát věnujeme větší prostor i pro nějaké aktivity, které děti víc propojují a podporují jejich psychickou pohodu, protože v tomto ohledu nám setkávání na společných výpravách opravdu už všem chybí a moc se na osobní setkání těšíme.

Kolik dětí studuje na expediční ScioŠkole? Jsou to děti jen z Prahy, nebo i odjinud?

Máme aktuálně 28 zapsaných dětí a jsou z různých koutů České republiky. Začínali jsme školní rok s dětmi převážně z okolí Prahy, ale postupně se přidaly děti i ze vzdálenějších koutů. Častým motivem pro volbu naší školy je potřeba vyhnout se každodennímu dojíždění do větších měst. Naše škola se také ukázala jako vhodným řešením pro rodiny, které vzdělávaly na prvním stupni své děti doma. Na druhém stupni už začíná být odbornější látky na rodiče hodně a také dětem začínají víc chybět kamarádi, vztahy a setkávání s vrstevníky. Také k nám přestoupily děti, kterým na jaře samostatnost a flexibilita spojená s online výukou vyhovovala víc než běžná školní docházka.

Co děti při tomto způsobu výuky mají nejraději?

Expedice je jednoznačně baví a užívají si je. Učení na těchto výpravách probíhá mnohem přirozeněji než normálně ve škole a děti si mnohdy ani neuvědomují, jak moc se během expedic učí a rozvíjejí. Během těch expedic, které jsme měli, se nám stalo, že se nás třeba někdo z žáků zeptal, kdy se začneme už jako opravdu učit, přitom jsme během společného výletu zvládli základy konverzace v čínštině a celé dopoledne jsme se intenzivně věnovali tomu, jak komunikovat a řešit různé situace vzájemně respektujícím způsobem.

Během online výuky si děti nejvíce užívají možnosti zvolit si vlastní projekt na libovolné téma, nebo projekty z již zmiňovaného průřezového předmětu svět v souvislostech.

Plánujete od září také střední školu, kolik budete přijímat studentů a jaká jsou kritéria pro přijetí?

Ano, to je pravda. Plánujeme také střední Expediční ScioŠkolu v oboru Gymnázium. V září bychom rádi začínali alespoň s 20 až 30 žáky a postupně během příštího školního roku bychom počty rádi doplňovali na nějaké vyšší desítky studentů. Konečná kapacita bude 150 žáků. Podstatou přijímaček je ústní pohovor, kde uchazeč představí svůj studijní plán. Není to nic složitého. Uchazeč popíše, co už umí, co ho zajímá, co by se potřeboval naučit, koho by pozval do školy, jestli je ochotný se podílet na provozu školy. Zajímá nás zkrátka, kdo se k nám hlásí a s čím přichází.

Téma kombinované výuky rezonuje českým školstvím, ministerstvo školství v současné době ověřuje, jak by tento systém výuky mohl přinést čerstvý vítr do škol. Je i Expediční ScioŠkola součástí tohoto ověřování?

Ano, zapojit se do ověřování různých forem kombinované výuky bylo pro nás samozřejmým rozhodnutím. Posláním společnosti Scio i ScioŠkol je přicházet s inovacemi ve vzdělávání a proměňovat svět vzdělávání. V různých modelech kombinované výuky vidíme velký potenciál a směr budoucího vývoje školství obecně a pokud můžeme svými zkušenostmi a praxí k inovacím v celém českém školství přispět, dává nám to smysl. Kromě projektu Expediční ScioŠkoly se do pokusného ověřování zapojilo i osm dalších ScioŠkol, které ve svých projektech počítají například s jedním, či dvěma dny v týdnu, kdy se budou děti učit z domova.

Jaké jsou další plány ScioŠkol?

Neustále se snažíme hledat cesty, jak vzdělávání dál rozvíjet a zlepšovat. Aktuálně intenzivně vedle výuky pracujeme na propracovaném kompetenčním modelu pro ScioŠkoly. Vytváříme model, z kterého bude jasné, jak jsou různé dílčí znalosti a dovednosti propojené s kompetencemi, které chceme v dětech i nás samotných rozvíjet. A samozřejmě plánujeme ScioŠkoly v dalších městech či střední ScioŠkolu v Brně. Poptávka je stále velká. Téměř každých 14 dní nám přijde dotaz na to, zda nechceme zřídit naši školu v tom či onom městě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram