Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jak jsou školy připraveny na revize? Nové vzdělávací programy a moderní počítačové učebny

20. 05. 2024 - Aneta Havránková

Proměna českého vzdělávání pod taktovkou moderních technologií je v plném proudu. Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) se podílí na úpravách výuky ICT, které odrážejí aktuální potřeby. Průzkum mezi základními školami a gymnázii ukázal, že většina škol je personálně i vybavením připravena na výuku podle nového revidovaného RVP.

Od ledna 2021 platí změny v rámcovém vzdělávacím programu, které zavádějí digitální klíčovou kompetenci ve všech předmětech a nový vzdělávací obor informatika. Ten se zaměřuje na rozvoj informatického myšlení a porozumění základním principům digitálních technologií. První školy začaly učit podle těchto změn v září 2021, za podpory NPI ČR a financí z Národního plánu obnovy. Od podzimu 2023 musely změny implementovat všechny základní školy na prvním stupni, letos se rozšiřují na druhý stupeň a v příštím roce na gymnázia.

K hodnocení připravenosti škol na tyto změny NPI zorganizoval průzkum, do kterého se zapojilo 816 školních a gymnaziálních zástupců a 754 učitelů. Ředitelé škol uvedli, že úpravy školních vzdělávacích programů (ŠVP) byly časově náročné. Zatímco samotné škrtání učiva nebylo problematické, proces tvorby nových dokumentů trval dlouho, často čtyři až šest měsíců. Přesto deset procent škol uvádí, že úpravy zvládly za pouhý měsíc.

Navzdory těmto výzvám je 88 % školních zástupců a 76 % učitelů připraveno rozvíjet digitální kompetence žáků. Školy však upozorňují, že ne všichni učitelé jsou připraveni učit s pomocí moderních digitálních technologií. „Proces trval dlouho, vše jsme pečlivě projednávaly s kolegyněmi,“ říká ředitelka Základní a mateřské školy Těškovice Soňa Jarošová, která potvrzuje, že někteří učitelé jsou k novým metodám stále skeptičtí.

NPI ČR nabízí učitelům a školám různé formy podpory, včetně kurzů, výukových materiálů, webinářů, konzultací s IT experty, krajskými ICT metodiky, nebo hromadných školení. Učitelé mohou čerpat inspiraci z podcastů DIGI IN a KYBcast nebo sledovat videa ukazující příklady dobré praxe.

Josef Meszáros, učitel informačních technologií z pražské ZŠ Pražačka, si spolupráci s NPI nemůže vynachválit, zejména služby IT guru. „Pomohl nám s vizí IT laboratoře a financováním podle pravidel. Nyní plánujeme nákup tabletů, které nám ve škole chybí. Tyto služby bych určitě doporučil kolegům,“ nechal se slyšet. Podle průzkumu je 87 % ředitelů spokojeno s motivací učitelů informatiky a dvě třetiny škol jsou spokojeny se stávajícím vybavením. Navíc 97 % škol podporuje používání digitálních technologií ve výuce.

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram