Děti ze ZŠ Vratislavova připravily a odehrály muzikál O ztraceném slabikáři

Koncem června se v karlínském Hudebním divadle konala premiéra muzikálu O ztraceném slabikáři, za kterým stojí děti převážně z pražské Základní školy Vratislavova společně se zpěvačkou, sbormistryní a pedagožkou Evou Kleinovou. Na premiéře tohoto dětského muzikálu se na jevišti sešlo 165 dětí jak z této základní školy, tak z Pěveckého sboru Vratislavka. Projekt podpořil také pražský magistrát. "Málokdy se podaří…

Praha vyhlašuje grantový program na podporu zvýšení úrovně vzdělanosti a inovací 

Pražští radní v pondělí 1. srpna schválili vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 na základě tezí obsažených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2040. Zaměřen je na sedm tematických okruhů s finanční alokací 13 milionů korun.  „Snahou Prahy je dlouhodobě se profilovat jako centrum inovací a město, kde…

V září se znovu otevře dotační program na podporu volného času dětí a mládeže s alokací 42 milionů korun

Rada hl. m. Prahy dnes schválila návrh na vyhlášení Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2023. Předpokládaný objem finančních prostředků ve výši 42 milionů korun bude využit například pro zajištění volnočasových aktivit, podporu příměstských táborů či víkendových akcí.  „Dotace na podporu volnočasových aktivit plní v Praze velmi důležitou roli nejen při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých…

Komentář: V 8 nebo 9?

V posledních dnech se u nás otevřela debata, zda by škola neměla začínat později než v 8.00. Debata je určitě hodně potřebná, zejména proto, že mnoho dospívajících, kteří dojíždějí v mnoha vesnicích na druhý stupeň nebo na střední školy do větších měst, nemá dostatek spánku. Podle výzkumů by totiž teenageři měli spát osm až deset hodin denně, což je mnohdy nereálné nejen kvůli…

Na podzim se ve školách bude testovat fyzická zdatnost dětí

Česká školní inspekce dnes oznámila, že na podzim plánuje testování tělesné zdatnosti u školáků ze třetích a sedmých tříd základních škol a druhých ročníků středních škol. Testování se uskuteční v říjnu a listopadu následujícího školního roku. Absolvovat by jej mělo 250 tisíc dětí ze šesti tisíc škol po celé republice. Inspekce chce tímto krokem po třiceti letech opět získat důležitá…

Komentář: Mají se děti učit na školách druhý jazyk, když mnohdy neumí dobře ani anglicky?

Mám radost, že se po dlouhé době dostávají na titulní stránky médií témata ze školství. Jedno z nich je obzvlášť zajímavé a odráží také mezigenerační debatu: mají se děti učit povinně na základní škole druhý jazyk, nebo má být tato povinnost zrušena? Osobně považuji možnost naučit se více jazyků za skvělý přínos jak pro osobní růst, tak další vzdělávání i jako…

IKAP II nabízí pro ukrajinské děti bezplatné kurzy češtiny, psychologické poradenství nebo interkulturní práci

Máte ve svém okolí či přímo ve vaší pražské škole žáky z Ukrajiny? Právě pro ně, pro jejich rodiny i pro pedagogy jsou určeny nové programy projektu iKAP II – Inovace, který realizuje Pražský inovační institut. Projekt nabízí kurzy češtiny, interkulturní práci pro ukrajinské rodiny a pedagogy i psychologické poradenství a terapie. Vše ve spolupráci s partnerem projektu, organizací InBáze.…

V českých školách pracovalo v minulém školním roce 1500 Ukrajinek a Ukrajinců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na konci června v pořadí již druhé mimořádné šetření s cílem zjistit některé z podstatných údajů ve vazbě na integraci žáků z Ukrajiny do českého vzdělávacího systému. Do druhého mimořádného šetření se aktivně zapojilo 8 610 škol (tj. 99,8 % z oslovených), z toho 5 398 mateřských škol (MŠ), 4 222 základních škol (ZŠ), 1 284 středních škol (SŠ),…

Webináře Poradny Vigvam pro pedagogy: prevence a intervence v kontextu tématu smrti 

Smrt je téma, kterého se straníme i v běžném životě, natož ve výuce. Její nenadálost nás ale dokáže ochromit bez varování a v takových chvílích oceníme opravdovou přípravu. A tím spíš ve školním kolektivu, kde jsou ohrožení nejen jednotliví žací a učitelé, ale i fungování třídy jako celku.  V rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který realizuje Pražský inovační institut, připravuje Poradna…

Pražané a návštěvníci metropole si budou moci i letos zdarma zabruslit na Letné 

Pražští radní na pondělním zasedání odsouhlasili záměr na zajištění provozu mobilního ledového kluziště na Letné i v letošním roce. Financování bude hrazeno z rozpočtu hlavního města s předpokládanou hodnotou přibližně 5,5 milionu korun bez DPH. S provozem kluziště počítá i schválený koncepční dokument „Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021–2032“. I v letošním roce bude k dispozici veřejnosti kluziště na Letné. „Věřím,…