Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Školy jsou sice zavřené, ale stravování žákům umožňují

06. 11. 2020 - Redakce

I přestože se vláda rozhodla kvůli prevenci proti šíření koronaviru v České republice uzavřít školy, které plošně přešly na distanční výuku, žáci i pedagogové mohou i nadále navštěvovat své školní jídelny. Rodiče o této možnosti stravování byli informováni prostřednictvím vedení škol i třídních učitelů a samozřejmě informace o možném školním stravování jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol.

Podle radního hl. m. Prahy pro oblast školství, Víta Šimrala se Praha jako kraj k možnosti čerpat obědy i během distanční výuky stavěla velmi pozitivně.

Některé kraje měly proti této možnosti značné námitky, nicméně dle našeho názoru je tato situace pro mnohé rodiče velice náročná jak psychicky, tak i ekonomicky, a proto věříme, že rodiče ocení nabídku zajištění teplého oběda za příznivé ceny. Ušetřený čas tak mohou věnovat např. pomoci dětem se samostudiem. Zachování provozu většiny školních jídelen je důležité i v souvislosti s projektem Ministerstva práce a sociálních věcí „Školní obědy dostupné pro každé dítě“, jehož se hlavní město Praha účastní. Vzhledem k tomu, že jsou školní jídelny otevřené, mohou obědy čerpat i děti z rodin v hmotné nouzi, které jsou do toho projektu zapojeny.“

Podle informací z odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy je převážná část školních jídelen v provozu, a to hned od počátku přechodu na dálkovou výuku.

 „Samozřejmě, některé jídelny mohou být zavřeny, a to především z důvodu nízkého nezájmu o stravování ze strany rodičů či přímo studentů, to se ale týká spíše středních škol. V případě nezájmu o školní stravování může pak vedení školy rozhodnout o dočasném uzavření školní kuchyně z ekonomických důvodů. U základních škol je situace trochu jiná, většinou se jedná o spádové školy, kam žáci nemusí dojíždět přes celou Prahu, takže vyzvednout si oběd je pro žáky jednodušší. Mnohé školní jídelny zajišťují i nadále také stravování seniorů,“ uvedla referentka školního stravování odboru školství, mládeže a sportu pražského magistrátu Ilona Kumžáková Richterová.

Cena školního stravování se i během distanční výuky řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., kde jsou uvedeny finanční normativy, přičemž horní hranice normativu je 37 korun a týká se ceny oběda pro žáky od 15 let výše. Pro mladší děti je finanční normativ ještě nižší. V porovnání s restauračními zařízeními jsou tyto ceny tedy značně levnější. Oběd standardně zahrnuje nápoj, polévku, hlavní jídlo, případně dezert či salát. Oproti běžnému provozu je v době distanční výuky nově možnost si oběd vyzvednout (toto je jinak možné pouze 1. den nemoci). Žáci tedy nemusí oběd nutně konzumovat v jídelně, ale v pohodlí doma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram