Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Zdroj: EDUin

Známe vítěze Global Teacher Prize. Stal se jím učitel dějepisu z Frýdku-Místku

05. 06. 2023 - Aneta Havránková

Soutěž Global Teacher Prize každoročně oceňuje nejlepší učitele státních i soukromých základních a středních škol v České republice. V roce 2023 se do soutěže přihlásilo celkem 131 učitelů a v konkurenci těch nejlepších zvítězil učitel dějepisu a společenských věd ze Střední průmyslové, obchodní a jazykové školy ve Frýdku-Místku. Cenu mu předal ministr školství Mikuláš Bek.

Dne 2. června převzali tři pedagogové ve Valdštejnské zahradě prestižní cenu Global Teacher Prize Czech Republic. Anketa se u nás pořádá již od roku 2017 a pod svá křídla si ji po vzoru zahraničí vzal EDUin. Cílem ocenění je podpora kvalitních pedagogů, zvýšení prestiže učitelského povolání a na možnost ukázat lidem budoucí změny v českém vzdělávacím systému. Finalisté jsou hodnoceni nejen na základě předem daných kritérií, ale také podle kvality jejich práce v praxi. Porotci totiž pedagogy navštěvují v místech jejich působiště.

Na prvním místě se v tomto ročníku umístil Roman Göttlicher, který vyučuje na Střední průmyslové, obchodní a jazykové škole ve Frýdku-Místku. Jeho schopnost přizpůsobit si učivo a přinést do výuky témata, která oslovují žáky a jsou aktuální, byla porotou oceněna jako velmi výjimečná. Lumír Al-Dabagh, předseda čtrnáctičlenné komise, zdůraznil, že vítěz ukazuje svým žákům smysl učení, vysvětluje jim, proč by se měli dané věci učit, a jaké přínosy jim tyto znalosti a dovednosti mohou přinést do života.

Göttlicherova výjimečnost spočívá v tom, že dokáže zaujmout i ty žáky, kterým se historie a společenskovědní nauky jeví jako vzdálený a nepřístupný svět. Jak porotci zdůraznili, jeho hodiny jsou plné moderních technologií a využívají inovativní metody tzv. činnostní výuky. Díky nim se žáci zapojují do aktivních úkolů a praktických cvičení, které jim umožňují prožívat a objevovat dějiny a společnost přímo ve třídě. Tím se otevírá prostor pro jejich vlastní zážitky a zkušenosti, což podporuje jejich zájem a zapojení do učebního procesu.

Göttlicher zároveň působí i jako výchovný poradce a vzdělává se v oblasti psychoterapie. Navíc působí jako koordinátor projektu Dějepis+. Jedná se o jeden z nástrojů k naplňování cílů vytyčených MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a tvoří důležitý článek k proměně a obohacení metod výuky. Díky spolupráci odborníků z Ústavu totalitních režimů a Národního pedagogického institutu ČR, pod záštitou MŠMT, dochází k pokusnému ověřování moderní a efektivní metody výuky dějepisu a možné podpory škol ve vztahu k faktické proměně způsobů a metod výuky.

Nevnímám, že učím žáky dějepis nebo občanku, ale že učím lidi a chci je celkově zlepšovat. Mým cílem je, když odejdou ze školy, aby byli lepší lidé," nechal se vítěz slyšet. "Myslím si, že škola je místem, kde se učí jak žáci, tak učitelé. A učitelé by se měli stále vzdělávat, hledat zpětnou vazbu, růst. Věřím, že pro práci učitele je důležitá obeznámenost s kvalitní odbornou literaturou. A že naprosto zásadní je vybudování vztahu založeného na vzájemné důvěře a respektu," dodal. Na druhém a třetím místě se umístily Markéta Milková ze Základní školy Krnov a Tereza Vítková z pražské Základní školy Trojská.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram