Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha rozvíjí sběr gastroodpadu ze škol. Zapojit se mohou i firmy

27. 10. 2021 - Magistrát hl.m. Prahy

Hlavní město dále rozvíjí systém nakládání s komunálními odpady. Po úspěšném zavedení celoplošného sběru rostlinného bioodpadu se nyní zaměřuje na bioodpady s podílem i živočišné složky – tzv. gastroodpady. Po pilotním projektu sběru tohoto typu odpadu v podobě kuchyňských zbytků rostlinného i živočišného původu z domácností nyní Praha přichází se zavedením svozu gastroodpadu ze školních jídelen. Zapojit se mohou i soukromé subjekty, zejména jídelny a restaurace.

„Podíl biologicky rozložitelného odpadu, který lze dále po vytřídění využít, je v našem směsném odpadu vysoký, tvoří 30 až 40 procent. Tento projekt je tak dalším kouskem do mozaiky, která směřuje k cíli sbírat tento druh odpadu na celém území města a využívat jej k produkci čisté energie a bioplynu. Jde tak o další krok na cestě ke snižování emisí CO2 a naplňování Klimatického plánu hlavního města Prahy. Věřím, že možnost zapojit se do systému města využijí i další školy nebo restaurace a jídelny, kterým nabízíme možnost chovat se zodpovědně a podpořit principy cirkulární ekonomiky,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí.

Projekt svozu gastroodpadu ze školních jídelen byl zahájen letos v září ve 28 školách, jejichž zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy. Tyto školy jsou zároveň provozovateli školních jídelen. Nejprve se uskutečnila administrativní část projektu, kdy školy uzavřely s městem smlouvy k zajištění bezplatného pravidelného svozu gastroodpadu a zároveň byly rozvezeny sběrné nádoby na gastroodpad o objemu 120 a 30 litrů. Od října pak odstartoval samotný pravidelný svoz. Je organizován v různých frekvencích od 2x týdně až po 5x týdně podle velikosti stravovacího zařízení, a to výměnným způsobem, takže škola pokaždé obdrží čistou nádobu. Tím jsou zajištěny veškeré hygienické standardy. Všechen svezený gastroodpad bude následně využit v bioplynové stanici.

Do tohoto nově zavedeného systému se mohou zapojit i jiné soukromé subjekty, jako například komerční jídelny a ostatní restaurační zařízení. Informace o projektu a možnosti zapojení jsou k dispozici na webu https://gastro.praha.eu/.

„Nejlepší odpad je ale ten, co vůbec nevznikne, a u jídla to platí dvojnásobně. V rámci právě připravované strategie cirkulární ekonomiky budeme na tuto oblast klást větší a větší důraz a školní zařízení jsou pro edukační kampaně ideálním místem,“ doplňuje náměstek Petr Hlubuček. 

„V rámci Klimatického plánu Prahy je třeba řešit celou škálu agend, jež pomáhají životnímu prostředí ve městě. Pražské školy se proto snažíme v rámci investičních projektů podporovat nejen v tom, aby v rámci provozních opatření snižovaly nepříznivé dopady na životní prostředí ve formě energetických úspor, ale i třídily gastroodpad ze školních jídelen. Snížíme tím nejen snížit celkový objem komunálního odpadu, ale dokonce z něj v bioplynové stanici můžeme vytvořit čistou bioenergii či teplo. Zbytky ze školních jídelen jsou prostě ideální surovinou pro další využití,“ uzavírá radní pro oblast školství Vít Šimral.

Photo by Yan Krukov from Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram