Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nedostatek učitelů přírodovědných oborů je obrovským problémem českého školství

16. 08. 2023 - Aneta Havránková

Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů, zejména v oblasti přírodovědných oborů, což má významné dopady na kvalitu vzdělávání. I přes pozitivní trend z posledních pěti let, kdy došlo k postupnému zvyšování počtu učitelů, zůstává tento nárůst nedostačující vzhledem k rostoucímu počtu tříd na školách.

Především obory matematiky, fyziky, chemie a biologie trpí nedostatkem kvalifikovaných učitelů, což má negativní důsledky pro získávání kvalitního vzdělání studentů v těchto klíčových oblastech. Statistiky ukazují, že střední věk učitelského sboru stále stoupá, což naznačuje potřebu přilákat mladé absolventy, aby se zapojili do pedagogického procesu.

Jedním z klíčových opatření k řešení tohoto problému je zvýšení atraktivity povolání učitele pro nové absolventy pedagogických fakult. To však představuje výzvu, neboť současná platová ohodnocení nejsou pro absolventy lákavá. Je nezbytné zvážit ekonomické podmínky a adekvátně zhodnotit učitelskou práci, aby byla konkurenceschopná na trhu práce.

Nerovnosti mezi regiony, zejména mezi velkými městy a venkovskými oblastmi, dále komplikují situaci. Finanční omezení malých obcí brání nabídnutí srovnatelných platových podmínek a pracovního prostředí jako ve městech, což znemožňuje efektivní nábor učitelů do venkovských škol.

Kromě dostatečného počtu učitelů je klíčová i kvalita jejich přípravy. Pedagogické vzdělávání by mělo být pečlivě strukturováno a zahrnovat široké spektrum pedagogických dovedností, praxe a znalostí pedagogické psychologie. Získání titulu by mělo být doprovázeno praktickou připraveností na výuku.

Také platové podmínky v akademickém prostředí se přibližují těm ve středoškolském vzdělávání, což může odradit potenciální učitele, kteří by mohli přispět k výuce na univerzitách. Konkurenční nabídky z jiných odvětví mohou být pro absolventy lákavější, což zhoršuje už tak složitou situaci.

Nepříznivý trend opouštění učitelské profese postihuje celou Evropu, kde třetina absolventů učitelství odchází z profesní dráhy. V České republice je situace ještě akutnější, kdy po pěti letech od absolvování studia působí ve školství pouze 53 % absolventů (dle studie Absolvent 2018). Je naléhavě nutné přijmout opatření, která zajistí dostatečný počet kvalifikovaných učitelů a zvýší atraktivitu učitelské profese pro mladé talenty.

Zdroj: EDUin

Zdroj úvodního obrázku: Unsplash / ThisisEngineering RAEng

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram