Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství (iKAP2 – KPRS)

13. 03. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Název projektu: iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství (iKAP2 – KPRS)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047

Zahájení projektu: 1. 6. 2021

Ukončení projektu: 30. 11. 2023

Projekt je pokračování dlouholeté spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy. Cílem je praktická realizace vybraných klíčových intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu hl. m. Prahy. Díky projektu bude na území Prahy pokračovat celá řada úspěšných a osvědčených intervencí a zároveň uvedena do praxe a podpořena další sada nástrojů, které povedou v dlouhodobém měřítku k dalšímu výraznému zkvalitnění pražského školství.

Vedle Hospodářské komory hl. m. Prahy je do projektu přímo zapojeno dalších 64 partnerů z řad pražských středních škol.

Realizace projektu přispěje k naplňování cílů, předsevzatých krajským akčním plánem vzdělávání na území hlavního města Prahy.

Personál škol získá nové kompetence, které pomohou zefektivnit a zároveň také zatraktivnit výuku. Synergicky k tomuto účelu bude rovněž pořízeno adekvátní technické vybavení.

Žáci díky zapojení do pilotáže jednotlivých programů posílí své kompetence, klíčové pro volbu své další studijní dráhy, případně pro své profesní uplatnění.

Díky projektu v konečném důsledku očekáváme:

  • nižší podíl předčasného ukončení vzdělávacího procesu
  • větší propustnost vzdělávacího systému a jeho jednotlivých stupňů
  • větší motivaci dětí ke vzdělávání v oborech žádaných trhem práce (především pak v oborech techničtěji zaměřených)
  • program vedoucí k růstu kvality praxí žáků pedagogických škol, kteří se připravují na vlastní pedagogickou činnost v rámci mateřských škol
  • větší míru motivace a zapojení škol do vzájemného síťování a aktivit zaměřených na přenos dobré praxe
  • technickou infrastrukturu odpovídající moderním požadavkům na výuku
  • aktivizovanou síť vzájemné spolupráce škol a spolupráce škol s dalšími významnými aktéry v oblasti trhu práce či vzdělávání

Konkrétními nástroji projektu jsou například polytechnická hnízda, centra interaktivní výuky, PolyTechBus, TOP kempy, soutěže Sollertia nebo zážitková interaktivní polytechnická expozice. Součástí projektu je také screening praxí v prostředí mateřských škol a jejich podpora za pomoci specializovaných workshopů.

Sollertia Originální pražský koncept soutěží, který je postaven na principu srovnání žáků nikoliv mezi sebou, ale vůči mistrovi z praxe. Koncept původně zaměřený čistě na řemeslné obory se postupně rozšířil také na obory průmyslovek. Nově bychom rádi metodiku soutěže upravili pro ještě širší skupinu soutěžních oblastí (umělecké obory, programování, grafika) a zároveň upravili tak, aby byl koncept realizovatelný i v nadregionálním a mezinárodním kontextu.

Více informací: https://www.prazskeskoly.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram