Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dohoda o spolupráci pražských odborných škol a zaměstnavatelů v energetice

04. 05. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Škodovy salonky v budově Škodova paláce – zcela symbolicky v bývalém sídle českého energetického gigantu – se ve čtvrtek 4. května 2023 staly dějištěm podpisu dohody o spolupráci při podpoře a rozvoji technického školství na všech stupních vzdělávacího procesu s cílem přizpůsobit technické školství požadavkům trhu práce a koordinace aktivit směřujících k rozvoji lidských zdrojů v oblasti energetiky. Dohodu stvrdili svým podpisem primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. za Hlavní město Praha (HMP), Ing. Richard Vidlička, MBA za Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE), Ing. Miloš Kodad, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 a Mgr. Josef Ležal, který je ředitelem Střední odborné školy – Centrum odborné přípravy a Gymnázia.

HMP dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání zejména s ohledem na rozvoj nadstandardních a inovativních kompetencí žáků a pedagogů, které mohou v pražských odborných školách získat.

„Dokladem dobré spolupráce pražských škol se sociálními partnery je právě podpis této dohody o spolupráci, která je nejen zaštítěna nejvyšší autoritou města, ale která vznikla i na podkladě dobré spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti energetiky,“ uvedl radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda, který vedl ceremoniál podpis dohody.

Vzájemná spolupráce zástupce zaměstnavatelů a deklarovaných škol zřízených HMP je všestranně přínosná. Napomáhá zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání v závislosti na požadavcích trhu práce s využíváním moderních trendů v energetice i elektrotechnice jako celku. Propojení školství a praxe na všech úrovních je nedílnou součástí přípravy absolventů na budoucí povolání, kterou jak Vyšší odborná škola a Střední průmyslové škola elektrotechnická Františka Křižíka, tak i Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium, plně propagují.

„Velmi si vážíme uzavření dohody o spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a oceňujeme podporu odborného vzdělávání ze strany vedení hlavního města. Na území Prahy působí naše členské školy - dvě střední a jedna vysoká škola. Podpora je důležitá i proto, že tyto školy patří mezi páteřní školy pro energetický sektor,“ uvedl Richard Vidlička, ředitel a člen představenstva ČSZE.

Obě školy oceňují spolupráci se zřizovatelem i Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, kteří dodávají vzdělávání tolik potřebnou inovativnost, poskytují zpětnou vazbu a celkově přispívají k rozvoji a modernizaci obsahu vzdělávání u všech vyučovaných oborů vzdělání. Právě zmíněná zpětná vazba je důležitým informačním zdrojem pro činnost oborových skupin, předmětových komisí i pravidelných evaluačních seminářů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram