Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1

22. 02. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Městská část Praha 2

v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném

znění a v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení

a konkursních komisích v platném znění

vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1

zřizované městskou částí Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • vzdělání podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona
 • řídící a organizační schopnosti
 • znalost školské problematiky a předpisů
 • základní ekonomické znalosti (financování příspěvkových organizací), znalost práce na PC
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • znalost českého jazyka

Písemně zašlete:

 • přihlášku (jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresu, telefon, e-mail)
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání)
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný, vlastnoručně podepsaný životopis
 • koncepci rozvoje ZŠ a MŠ Na Smetance (maximálně 5 stran formátu A4)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)

 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší tří měsíců)
 • případně úředně ověřenou kopii dokladu potvrzující znalost českého jazyka podle § 4 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný nástup ředitele/ředitelky je 1.8.2022. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady doručené poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději

                                                        do 25. 3. 2022 do 13:00

Přihlášky s doklady zasílejte poštou na adresu:

Úřad městské části Praha 2, odbor školství

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo osobně do podatelny ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20.

Obálku označte slovy: „Konkursní řízení ZŠ a MŠ Na Smetance 1 – neotvírat“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram