Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1
vyhlašuje
na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Hellichova, IČ 67365957, se sídlem na adrese Hellichova 300/13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana.

Více: