Dobrý učitel je to největší požehnání a česká společnost by si to měla uvědomit, říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Předsudky vůči pedagogům podle ní stále trvají, pozvolna je začalo měnit až uzavření škol a distanční výuka, kdy společnost vidí, jaké množství práce musejí zvládat, řekla Zažímalová v rozhovoru pro studentské zpravodajství Presloviny.

Ke zhoršenému vnímání role učitelů přispělo podle ní období komunismu, kdy se jejich role ve třídě pasovala spíše do velitelské než mentorské, a navíc říkali často zjevné nepravdy. Šéfka AV ČR připomněla, že kvalita učitelů se formuje již na pedagogických fakultách, které by měly schopnosti a talent pro učitelství rozpoznat při přijímacím řízení. Proto by si měly podle Zažímalové mezi uchazeči pečlivě vybírat.

„Upřímně, volba jít na pedagogickou fakultu je až někde na konci preferencí lidí, kteří se hlásí na vysokou školu. Není to tak vždy, ale je to často. Myslím, že to také souvisí se společenským ohodnocením,“ uvedla Zažímalová, která je profesorkou anatomie a fyziologie rostlin. Schopnost být dobrým učitelem je podle ní dána i genetickým a celkovým nastavením osobnosti. Pedagogické fakulty by už při přijímacím řízení měly rozpoznat potenciál, jakým uchazeči o studium disponují.

Někdo má opravdu dar, že dovede srozumitelně vysvětlit cokoliv, a někdo je spíše vědec a nedovede své znalosti předat.

Mezi žáky a učiteli ve třídách by podle Zažímalové měl panovat respekt a vzájemná interakce. „Učitel může být geniální, ale když má tupé žáky, tak s tím nic neudělá. Oproti tomu i velmi chytří žáci, kteří mají hloupého učitele, dospějí k dobrému výsledku, ale trvá jim to mnohem déle a konkrétní předmět jim to může znechutit,“ dodala.

Předsedkyně AV ČR úroveň tuzemského školství nehodnotí negativně. Je přesvědčena, že v Česku je mnoho talentovaných lidí, které dovedlo ke kreativnímu myšlení, schopnosti třídit si informace a k vědě. I když je samozřejmě co zlepšovat. Sama měla podle svých slov štěstí, že vystudovala gymnázium, které mělo výbornou úroveň, z níž dodnes těží. Také na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ji pro budoucí kariéru v Ústavu experimentální botaniky AV ČR pozitivně ovlivnilo a dobře připravilo několik profesorů.

zdroj: video rozhovor pro studentské zpravodajství Presloviny