Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Studentka učitelství o vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem

22. 04. 2024 - Michaela Kratochvílová

Studentka učitelství Lucie Capková se věnuje problematice adaptace cizojazyčných žáků na druhém stupni základní školy. Pro svoji bakalářskou práci si vybrala téma integrace ukrajinských dětí do českých škol se zaměřením na jejich wellbeing a adaptaci ve školním prostředí. Výsledky jejího výzkumu nabízejí důležité poznatky a naznačují potřebu systémových změn ve vzdělávacím procesu. O svém výzkumu promluvila v rozhovoru pro portál EDUin.cz.

Podle Capkové je klíčové vytvářet ve školách prostředí, které podporuje mluvení a spolupráci mezi žáky s různými mateřskými jazyky. Ukazuje se, že nedostatečná kontinuita jazykové podpory a integrace cizojazyčných žáků může vést k jejich sociální izolaci a problémům s adaptací.

"Co se dnes týče žáků z Ukrajiny tak díky tomu, že jich přišlo hodně, vznikají ve třídách takové enklávy rusky nebo ukrajinsky mluvících žáků. Často moc nekomunikují v češtině. Což je opravdu problém. Sami to také nahlíželi a trápilo je to," uvedla studentka, která se jazykové přípravě dětí s odlišným mateřským jazykem věnuje již čtyři roky. V minulosti také působil po dobu jednoho roku jako učitelka na základní škole.

Mezi hlavní výsledky výzkumu patří zjištění, že cizojazyční žáci často bojují s nedostatečnou komunikací a sociální interakcí ve školním prostředí. Navzdory jejich snaze se mohou uzavírat do vlastní komunity, což může negativně ovlivnit jejich školní výkon a celkový pocit pohody. Capková zdůrazňuje důležitost symetrické komunikace mezi učiteli a žáky, aby se děti cítily méně ohrožené a lépe integrovaly do školního prostředí. Je také důležité brát v úvahu individuální potřeby a reakce žáků, a nevnímat je pouze jako homogenní skupinu.

Dalším klíčovým bodem je podpora učitelů ve zvládání problematiky cizojazyčných žáků. Capková poukazuje na nedostatečnou průpravu v oblasti práce s těmito dětmi a zdůrazňuje potřebu systematického vzdělávání pedagogů v této oblasti. "Z blízkého zdroje vím, že například studenti na pedagogické fakultě poté, co měli jednorázovou akci na zvládání rizikových situací, strašně toužili, aby něčeho takového bylo víc, třeba celý semestr," říká.

Výzkum také ukázal, že mezi cizojazyčnými žáky existuje široká škála motivace k učení, přičemž někteří projevují nadměrnou snahu a jiní se potýkají s apatií. Důležité je proto individuálně reagovat na potřeby a reakce jednotlivých žáků a vytvářet pro ně bezpečné a podpůrné prostředí.

Zdroj: EDUin.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram