Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MŠMT představilo přehled kompetencí pro budoucí učitele

14. 10. 2023 - Vincenc Novák

Ministerstvo školství vypracovalo ve spolupráci s fakultami připravujícími učitele a dalšími aktéry "Kompetenční rámec absolventa a absolventky". Česko se tak zařadilo mezi ostatní státy OECD, které podobným nástrojem pro zvyšování kvality vzdělávání disponují.

MŠMT novinku představilo 13. října na konferenci pořádané v Národní technické knihovně. Na vzniku kompetenčního rámce ministerstvo spolupracovalo s mnoha odborníky z fakult připravujících učitele, z České školní inspekce a z dalších organizací věnujících se přípravě učitelů. Mezi odborníky nechyběli ani ředitelé škol či samotní učitelé.

Cílem je moderní a efektivní výuka

Cílem rámce je klást důraz na profesní dovednosti, jako je využívání moderních technologií, formativní hodnocení, vytváření bezpečného prostředí pro učení nebo spolupráce mezi učiteli. Novinka ale myslí také na potřebu do hloubky rozumět vyučovanému oboru a jeho didaktice, dovednost efektivně plánovat hodiny nebo vyučovat tak, aby každý žák a každá žákyně mohli zažívat ve třídě úspěch.

Zdroj: MŠMT

Novým rámcem se budou nově řídit fakulty, které budou příští učitele vzdělávat tak, aby dosahovali společného popsaného cíle. Fakulty vzdělávající učitele budou také posilovat spolupráci mezi jednotlivými katedrami, ale také mezi vysokou školou a mateřskými, základními a středními školami. Fakulty budou také mezi sebou více spolupracovat navzájem.

"Na učitele a učitelky jsou kladeny veliké nároky, protože vykonávají zásadní společenskou úlohu. Mají velký vliv na formování dětí a hrají zásadní roli ve snaze zajistit všem žákům v České republice rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, které umožňuje maximální rozvoj jejich potenciálu. To jsme si stanovili i ve Strategii 2030+. Chceme proto dát učitelům a učitelkám tu nejlepší možnou přípravu na jejich profesi," řekl ministr školství Mikuláš Bek /STAN/. Podle Beka je spolupráce na jasně vytyčeném cíli základem pro zvyšování kvality.

Dokument bude závazný pro přípravu učitelů na fakultách a také v kvalifikačním studiu pedagogiky pro získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy. Tuto přípravu budou moci nově kromě fakult připravujících učitele vykonávat také zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

"Věřím, že Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, na jehož přípravě i realizaci úzce participují všechny české pedagogické fakulty, je procesem zásadních reforem v této pro společnost tak důležité oblasti a bude úspěšně pokračovat i nadále," uvedl děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové František Vaníček.

Zdroj: MŠMT

Zdroj úvodního obrázku: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram