Cookie Consent by Free Privacy Policy website

V Šeberově roste nová škola

23. 11. 2022 - Redakce

V polovině září byla slavnostně zahájena stavba areálu Základní školy Šeberov. Vznikne na území městské
části Praha- -Šeberov, konkrétně na pozemku ve vlastnictví hlavního města, který se nachází mezi
Šeberovem a Hrnčířemi.

Cílem záměru je zajistit zde dostatečnou kapacitu základního školství. Navíc objekt vzniká ve spádové oblasti,
kde se v příštích letech počítá s dalším demografickým růstem obyvatelstva. Do ní lze zahrnout i přilehlý okraj
městské části Praha-Kunratice. Šeberov je městská čtvrť a katastrální území hlavního města v obvodu Praha
4. „Navyšování kapacit mateřských a základních škol se hned od začátku stalo jednou z priorit naší koalice.
Těší mě, že díky naší usilovné práci na Šeberově bude stát nová moderní školní budova včetně nové kuchyně
s prostornou jídelnou, družiny, šatny, knihovny nebo zázemí pro pedagogy. K tomu tělocvična propojená s
venkovním sportovištěm, které budou mimo školní výuku sloužit místním k volnočasovým aktivitám. Velmi
důležitou součástí celého projektu je také výsadba nových stromů a vybudování vodního prvku v areálu
školy,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

autor: MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář spoluautor - Ing. arch. Martin Kuklík


„Ve spolupráci s městskými částmi se průběžně snažíme řešit problematiku navyšování předškolních a
základoškolských kapacit tam, kde je to skutečně potřeba, ať už kvůli přirozenému demografickému nárůstu,
nebo ukrajinské migraci. Většina plánovaných investičních projektů vzniká v okrajových částech Prahy, kam
se stěhují mladé rodiny a škol je tam zatím nedostatek. Další navyšování kapacit mateřských a základních
škol považuji za jednu z priorit Prahy, proto v Šeberově z původních 14 kmenových tříd do budoucna
počítáme s rozšířením až na možných 27,“ řekl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

autor: MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář spoluautor - Ing. arch. Martin Kuklík


Samotná budova školy bude rozdělena do tří traktů ve tvaru písmene U a bude se skládat ze 14 kmenových
tříd a dalších odborných učeben, dále zde vznikne jídelna s kuchyní nebo družiny, kabinety, šatny i knihovna.
Na objekt školy navazuje tělocvična propojená s venkovním sportovištěm a tribunou i byt školníka.
Technologické provozy navíc budou navrženy tak, aby škola mohla být do budoucna ještě dostavěna až na
celko vou kapacitu 27 kmenových tříd.

autor: MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář spoluautor - Ing. arch. Martin Kuklík


V areálu i ve vnitrobloku školy se počítá s vysazením dostatečného počtu stromů i se zbudováním fontány.
Srážkové vody ze střech budou odvedeny do retenční nádrže, ze které bude možno provádět zalévání zeleně.
U vytápění, které bylo původně naprojektováno jako klasické s využitím plynové kotelny, se zase aktuálně řeší
i kvůli současné složité situaci možnost záměny za tepelná čerpadla.

autor: MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář spoluautor - Ing. arch. Martin Kuklík


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram