Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha vytváří unikátní systém hodnocení vzdělávacích kurzů pro učitele. Je první svého druhu v Česku

13. 05. 2021 - Pražský inovační institut

Ojedinělý systém na hodnocení vzdělávacích kurzů pro učitele připravují odborníci z Pražského inovačního institutu (Pii). Fungovat by měl formou recenzního portálu, který umožní pedagogům snazší orientaci a poskytne souhrnné informace o široké nabídce v dalším profesním vzdělávání. Projekt financuje hlavní město Praha, připojí se k němu i Královéhradecký kraj. Podobný nástroj pro hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) zatím v Česku neexistuje.

“Chceme vytvořit ucelený systém hodnocení vzdělávacích kurzů pro učitele, který umožní mj. na základě recenzí snadnější orientaci v nabídce a rozhodování, na jaký kurz jít, či ne,” říká vedoucí projektu Petr Zavadil. Rozvoji inovací ve vzdělávání se jako expert věnuje již řadu let v rámci společnosti Magic Education. Na trhu dnes takové místo s nestranným přehledem nabídky vzdělávacích příležitostí pro pedagogy chybí. “Chceme učitelům umožnit snadné a informované rozhodnutí při výběru kurzů jejich dalšího profesního rozvoje,” dodává Petr Zavadil.

„Na trhu každý rok přibývají další a další vzdělávací kurzy pro učitele i pro management škol. S tím ale narůstá potřeba se mezi nimi orientovat a dokázat vyhodnotit jejich kvalitu a potřebnost. Hlavní město Praha si společně s Pražským inovačním institutem vzalo za svůj úkol tuto potřebu naplnit a pomoci tak pedagogům nejen v Praze, ale ve všech českých a moravských školách. Nově vyvíjený unikátní systém pro evaluaci kurzů DVPP by měl pedagogům poskytnout souhrnný, systematický přehled o nabídce pro jejich další profesní vzdělávání a pomoci tak k cíli, kterého chceme všichni společně dosáhnout - vyšší kvality vzdělávání v Česku," říká Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání.

Učitelé mají ze zákona povinnost věnovat každý rok určitý počet dnů ze své pracovní doby dalšímu profesnímu rozvoji. Navštěvují proto různé vzdělávací kurzy, kterých je v současnosti na trhu nepřeberné množství. Problémem je, že mají různou kvalitu a zatím neexistuje systém hodnocení a sdílení informací, který by pomohl učitelům se snadno informovaně rozhodnout, zda-li je ten daný kurz pro ně vhodný či nikoliv. Učitelé si tak často vybírají na základě doporučení svých kolegů a toho, co přijde za nabídku zrovna do e-mailu.

"Roky jsem se v diskusích s řediteli setkával s požadavkem na přehlednou databázi možností vzdělávání pro pedagogy, která jim umožní výběr i posouzení kvality. Když jsme uvažovali o projektu podporujícím vzdělávání pedagogů na pražských školách, velmi rychle jsme došli k názoru, že vytvoření takového nástroje může být relativně nákladově úsporným a přitom vysoce efektivním způsobem, jak rychle posunout úroveň vzdělávání pedagogů,“ vysvětluje ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous motivaci pro vznik portálu. „Základ projektu už byl k dispozici a navíc se potvrdilo, že řízení vzdělávacího systému s tvorbou takového nástroje nepočítá. Už dnes máme potvrzenou spolupráci s dalšími dvěma kraji a z reakce ostatních počítáme s tím, že nástroj bude využíván zřizovateli a školami v celé ČR,“ dodává ředitel Kartous.

Projekt bude mít dvě fáze: výzkum a prototyp softwaru

Projekt Pražského inovačního institutu bude realizován ve dvou fázích. První je výzkumná, v rámci níž expertní tým již začal letos v lednu pracovat na designování systému hodnocení - jak by měl vypadat, jaká data by měl sbírat a jak by je měl interpretovat tak, aby byla užitečná nejen učitelům při rozhodování, ale také vzdělávacím organizacím jako důležitá zpětná vazba.

“Hledáme způsob, jak by se systém mohl co nejlépe zapojit do dnešního fungování škol a učitelů tak, aby učitelům, ředitelům ale i vzdělavatelům přinesl hodnotu a zároveň pro jednotlivé strany nebyl náročný na zapojení,” vysvětluje vedoucí projektu Zavadil.

Cílem je zhruba do deseti měsíců v rámci spolupráce s vybranými školami a vzdělavateli vytvořit metodiku, která by popisovala, jakým způsobem bude celý systém hodnocení fungovat. Na základě toho pak expertní tým v rámci druhé fáze projektu sestaví prototyp softwaru, který vytvoří základ pro recenzní portál dostupný na webu i na mobilních telefonech. Vyhledávání dat o příležitostech dalšího vzdělávání pedagogů by tak mělo mít příjemnou, efektivní a přehlednou formu a zároveň umožňovat sdílení mezi školami a učiteli.

Kromě Královéhradeckého kraje jednají autoři projektu také s Jihomoravským, Středočeským a Libereckým krajem. Připojit se ale mohou i další kraje a zřizovatelé, pro něž by tento nový systém byl přidanou hodnotou. “Do spolupráce bychom rádi zapojili i další kraje a zřizovatele. Jedná se o nástroj, který nemusí být omezen jen na území hlavního města Prahy. Bylo by skvělé, kdyby jej mohli využívat všichni učitelé v Česku,” dodává Petr Zavadil.

Pražský inovační institut – kdo jsme?

Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu v lednu 2020 hlavní město Praha. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Chce se stát spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. Od července 2020 řídí Pii odborník v oblasti rozvoje vzdělávání Bohumil Kartous.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram