Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha školská bude veřejnosti sloužit jako průvodce školstvím v metropoli, říká radní Šimral

25. 11. 2020 - Redakce

Nově vzniklý webový portál prahaskolska.eu doplňuje již dvě vzniklé magistrátní domény prahavolnocasova.eu a prahasportovni.eu. Snažili jsme se všechny sjednotit tak, aby to bylo pro Pražany co nejlépe zapamatovatelné, řekl v rozhovoru radní pro školství, sport a podporu podnikání Vít Šimral. Praha školská má být podle něj pro žáky, rodiče, učitele i veřejnost „školským průvodcem“ po aktivitách ve školství, které zřizuje hlavní město.

Začněme nejprve pohledem na současnou situaci ve školství. Co podle vás ukázala distanční výuka?

Pozitiva i negativa. Je pozitivní, že jsme schopni nastavit v předmětech on-line formu a spoustu vědomostí nabýt i na dálku. Na druhou stranu se projevilo sociální odloučení, žákům chyběl kolektiv. Člověk je tvor společenský a většina z nás má potřebu mít kolem sebe kolektiv. Žáci si uvědomili, že jim škola chybí, hlavně spolužáci. Tohle si spousta lidí do té doby neuvědomila.

Jak hodnotíte podzimní zavření škol oproti situaci na jaře? 

Praha byla připravena reagovat rychle a školám pomoci. Když na jaře rostla čísla nakažených a začalo se zavírat, tak to byl v první chvíli pro všechny šok. Školy se postupně zavřely a nastoupila distanční výuka. Ukázalo se, že ale znásobí diference mezi jednotlivými školami. Od těch, které byly schopny rychle přejít na distanční výuku, jsme to očekávali, protože se aktivně zajímají o digitalizaci ve vzdělávání. Naopak školy, které se v této oblasti tak dobře nepohybují, uvízly na nějakém bodě. U všech škol, které zřizujeme, tzn. středních a speciálních základních, distanční výuka postupně v nějaké formě naběhla. Na online výuku žáků vysokých, středních i druhých stupňů základních škol jsme se připravovali dlouhodobě. 

Jak magistrát školám s pandemií doposud pomohl?

Na začátku druhé vlny pandemie hlavní město uzavřelo se společností Vodafone Memorandum o nákupu modemů s datovými balíčky pro školy zřizované magistrátem. Obdobnou nabídku jsme zprostředkovali i pro městské části. Aby se minimalizovaly technické problémy, které mnohdy komplikují dálkové vzdělávání dětí, Praha ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže vytvořila webovou stránku www.pomocskolam.cz. Jejím prostřednictvím mohou učitelé i žáci požádat o technickou pomoc. Další značnou úlevou je nabídka stravování pro žáky i pedagogy, kteří mohou navštěvovat školní jídelny. Pod záštitou hlavního města a Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10 vznikly v neposlední řadě i webové stránky www.spoludoma.cz, které zprostředkovávají odpovědi na nejčastěji kladené otázky v oblasti domácího vzdělávání. Tipy a rady jsou navíc rozděleny pro jednotlivé věkové kategorie a týkají se například využití technologií nebo systému práce a učení.

Máte v gesci školství a sport. Nakolik se v tomhle tradičním spojení dají najít nové styčné plochy a propojit je s kvalitou života Pražanů? 

Díky svému rychlému technologickému rozvoji naše civilizace trochu zapomněla na to, že společně s mozkem je třeba pravidelně cvičit i tělo. Dnes tak inovace musíme hledat nejen pro zefektivnění vzdělávání, ale i pro možnosti udržování tělesného zdraví a prevenci nemocí, což je hlavním cílem politiky sportu v Praze. Proto například podporujeme vzdělávání o benefitech pravidelného pohybu a zároveň hledáme nové nápady, jak lidem ve velkých městech, jako je Praha, umožnit co nejlepší přístup ke sportovnímu vyžití a péči o vlastní tělo. „Smart City“ s vysokou kvalitou života nelze vybudovat, pokud jeho obyvatelé nemají dostatek možností pro starání se o vlastní tělesné a mentální zdraví. A právě tento princip je potřeba promítnout do urbanistického plánování města, od důrazu na zachování dostatku zelených ploch po preferenci chůze a cyklistiky jako forem mobility v městském prostředí. 

Jak se stavíte k hlavnímu principu změny financování regionálního školství – že se peníze nově rozdělují podle počtu odučených hodin, a ne podle počtu žáků?

Ten vzoreček je u různých typů škol odlišný, některé na to ještě nepřešly. Praha má úplně naplněné školy, praskáme ve švech, hlavně ve středním vzdělávání – čtvrtina našich středoškoláků je z jiných krajů, hlavně Středočeského. To znamená, že nám balík peněz nebude navyšovat. Naopak, pokud se rozhodne, že cut-off nebude na 30 žáků, ale na 28, tak ze státní úrovně půjde do Prahy méně peněz. My se pak budeme muset postarat o to, aby bylo školství financováno stejně kvalitně jako v jiných krajích, kde nejsou školy tak zaplněné. Těm reforma pomůže dostat stejně peněz, jako pražským školám.

Je to vůbec výhodné pro Prahu?

Je to výhodné pro kraje, kde dochází k odlivu středoškoláků do středu republiky, např. Karlovarský. Z celostátního hlediska to sleduje princip Strategie 2030+, aby se pomohlo strukturálně postiženým krajům. Pro Prahu je to ale pochopitelně nefér.

Statistiky ukazují, že demograficky roste počet dětí v předškolním vzdělávání i základních školách. Budou Praze stačit nynější kapacity?

Největší brzdou jsou fyzické prostory. Rádi bychom střední školství podpořili a do budoucna plánujeme výstavbu nových středních škol. To ale trvá minimálně pět, šest let. Momentálně plánujeme postavit nové střední školy Na Lužinách na Praze 13 a v Újezdě nad Lesy. Ukázalo se, že tam máme pozemky a zároveň dobrou dojezdovou vzdálenost pro budoucí studenty. Dostavujeme i současné školy, a to formou různých učebních pavilonů. Každý rok tam jde přibližně půl miliarda. Je to běh na dlouhou trať. V současné době přijímáme do prvních ročníků středních škol 20 tisíc nových studentů. Rozšiřuje se síť soukromých škol, takže kapacita bude nabývat. Poptávka ale klesat nebude. Je to pochopitelně kontraproduktivní vůči Strategii 2030+ a ve snaze pomoci ostatním regionům, ale Praha by se neměla limitovat v rozvoji své školské soustavy. Je na ostatních krajích motivovat rodiče, aby posílali své děti do jejich škol. Ne abychom jim uměle pomáhali tím, že budeme limitovat vlastní školskou soustavu.

Jedním z klíčových principů Strategie 2030+ je snížení nerovností. Existují také v Praze?

Ano. Reflektujeme je při vytváření koncepčních materiálů a snažíme se podpořit školy, které zaostávají nebo se nejsou schopny chopit příležitostí, které česká vzdělávací soustava nabízí. Snažíme se podchytit strukturní nerovnosti, jako je podpora výuky cizích jazyků a podpora žáků, kteří mluví cizím jazykem. Praha je metropolitní a multikulturní město, takže tu máme jak Čechy, kteří se potřebují více vzdělávat v cizích jazycích, tak žáky ze zahraničí, kteří neumí dobře česky. Na obě oblasti máme grantové programy. Snažíme se podporovat odborné školy, abychom odstranili přežitou představu, že existuje nějaká Gaussova křivka, kde na jedné straně jsou žáci chodící na učiliště, na druhé straně žáci z průmyslových škol a nahoře gymnazisté. Jedním z cílů mé agendy je odstranit z pražského školství tuhle konzervativní, ale naprosto nesmyslnou představu.

Přišel jste s konceptem gymnaziálních tříd na odborných školách, jaký máte cíl?

Chceme ukázat, že tyto dva světy se prolínají. Pro dnešní svět, podnikání i kreativní průmysl, je klíčové jak to, co se učím na učilišti, tak to, co se učím na gymnáziu.

Kde takzvané gymnaziální třídy fungují?

Zavádíme je od roku 2021. Máme dobrozdání ministerstva, kterému jsme dovysvětlovali náš koncept. První gymnaziální třída byla už schválena na průmyslové škole v Podskalské se zaměřením na ekonomiku. Další bude třída na průmyslové škole zeměměřičské na Jarově, dále na Smíchovské průmyslovce pana ředitele Sáblíka se zaměřením na IT. Počítáme i s dalšími, například na Třebešíně. Doufáme, že to bude model, který se bude v Praze rozšiřovat. 

Pro pražské žáky, učitele a rodiče začal fungovat informační portál Praha školská. Co od něj očekáváte a jakou by měl plnit do budoucna funkci?

Nově vzniklý webový portál prahaskolska.eu doplňuje již dvě vzniklé magistrátní domény prahavolnocasova.eu a prahasportovni.eu. Snažili jsme se všechny sjednotit tak, aby to bylo pro Pražany co nejlépe zapamatovatelné. Praha školská bude pro žáky, rodiče, učitele, ale i pro veřejnost takovým školským průvodcem, jak vypadá školství v Praze, které hlavní město zřizuje. Po zahájení Scholy Pragensis online budou na stránkách přichystány pro návštěvníky prezentace škol, videa a podcasty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram