Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nový termín přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy: Co se mění?

16. 10. 2023 - Šimon Hauser

Ministerstvo školství České republiky plánuje významné změny v procesu přihlašování k přijímacím zkouškám na střední školy. Návrh novely vyhlášky o přijímacím řízení na střední školy a konzervatoře má za cíl zjednodušit a digitalizovat tento proces a současně urychlit jeho průběh. Nová vyhláška by měla vstoupit v platnost od 1. ledna 2024 a zahrnuje několik klíčových změn.

Zkrácený termín přihlášek

Jednou z hlavních změn je zkrácení termínu pro podání přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy. Dosud měli uchazeči čas podat své přihlášky do 1. března, ale nově budou muset svoje přihlášky odevzdat do 20. února. Tato změna má zajistit rychlejší a efektivnější průběh celého přijímacího procesu.

Jednotné přijímací zkoušky na jarní období

Návrh novely také pevně stanovuje období konání jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Podle nového návrhu by se zkoušky měly konat v období od 10. dubna do 18. dubna pro řádné termíny a od 24. dubna do 5. května pro termíny náhradní. Konkrétní dny budou nadále určovány ministerstvem. Cílem je sjednotit a zpřehlednit termíny zkoušek pro uchazeče a umožnit jim lépe si naplánovat své přijímací procesy.

Digitalizace a zvýšení počtu přihlášek

Novela vyhlášky souvisí s novelou školského zákona, která se zaměřuje na digitalizaci přijímacího řízení. Plánuje se zvýšení počtu možných přihlášek od dvou na tři. Uchazeči budou moci svoje přihlášky podávat přes informační systém Cermat, který připravuje státní organizace. Další možností bude výpis ze systému nebo listinná podoba, při níž údaje budou zadávány školou do systému Cermatu.

Stanovení prioritních oborů a škol v přihláškách

Další novinkou je možnost, že uchazeči budou moci ve své přihlášce stanovit prioritní obory nebo školy podle svých preferencí. Dosud bylo rozhodování o prioritě možné až po složení zkoušek.

Možnost konání zkoušek na dvou školách

Návrh umožňuje uchazečům konat zkoušky na dvou školách, které si pro další studium vyberou. Konkrétní místo pro konání zkoušek by měl určit Cermat, a to 1. března. Pro oba pokusy u zkoušek by tak mohla být stejná škola.

Zpřehlednění celého procesu

Cílem těchto změn je zpřehlednění a urychlení procesu přijímacích zkoušek na střední školy, který byl v minulosti kritizován pro svou komplikovanost a nepřehlednost. Ministerstvo školství reaguje na problémy způsobené větším počtem uchazečů a blokováním míst ve středních školách nejúspěšnějšími uchazeči.

Přihlášky k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy by měly být odeslány do 20. února a nový systém by měl vstoupit v platnost od 1. ledna 2024. Novela vyhlášky je reakcí na tlak jak politiků, tak odborníků a má za cíl usnadnit a zefektivnit přijímací proces na střední školy v České republice.

Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram