Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nový stipendijní program Nadace rodiny Vlčkových podporuje zahraniční stáže studentů

14. 05. 2024 - Aneta Havránková

Nadace rodiny Vlčkových vznikla za účelem podpory rodin zasažených život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním jejich dítěte. Usiluje o špičkovou a dostupnou paliativní péči v České republice, založenou na principech evidence-based medicine. Vytváří proto prostor pro vzdělávání klíčových profesí a zatraktivňuje obor mezi studenty a mladými profesionály tak, aby postupně vytvořili širokou základnu profesionálů a odborníků s mezinárodním přesahem. I proto se rozhodli nabídnout stipendia na stáže pro studenty oborů příbuzných paliativní péči.

Nadace se prostřednictvím výzvy snaží podpořit získání nových znalostí a dovedností, jakož i poznání dobré praxe či nových inovativních postupů, které by obohatily obor dětské paliativní péče (PP) v České republice. Tyto znalosti a dovednosti by měly být následně implementovány do praxe na domovských pracovištích nebo představeny širšímu odbornému publiku.

Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péče o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi vážně nemocného dítěte, zahrnující také poskytování podpory rodině. Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítě léčeno kurativně se zaměřením na diagnostikované onemocnění. Pečující musí zhodnotit a minimalizovat fyzické, psychické, sociální a duchovní strádání dítěte. Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multiprofesní přístup, který zahrnuje také rodinu a využívá komunitní zdroje; tato péče může být úspěšně zajištěna i s limitovanými prostředky. Nedílnou součástí PP je i perinatální paliativní péče o vážně nemocné děti před a po narození.

Zástupci nadace velmi ocení projekty, ve kterých bude téma PP zpracováno komplexně, a vzdělávání bude probíhat nejen v rámci zahraničních stáží, ale i na dalších seminářích a kurzech v ČR i zahraničí (online i prezenčně), které jsou relevantní k danému tématu. Cílem této výzvy je podpora projektů, ve kterých budou stážisté spolupracovat na tématu s odborníky v oboru a na základě svých zkušeností zpracují téma, které přispěje ke zlepšení situace rodin s vážně nemocnými dětmi. V rámci výzvy je také možné využít podporu během vytváření diplomové nebo disertační práce. ve které chcete zpracovat zásadní témata pro oblast dětské paliativní péče.

Kdo jsou oprávnění žadatelé?

 • studenti v posledních ročnících VŠ studia, studenti v postgraduálním studiu,
 • mladí profesionálové ve specializačním vzdělávání,
 • budoucí a začínající lékaři, sestry, sociální pracovníci, psychologové, kaplani,
  pedagogové, speciální pedagogové, porodní asistentky, fyzioterapeuti, logopedi,
  nutriční terapeuti, ergoterapeuti, arteterapeuti a všichni další profesionálové
  v oborech, které jsou relevantní pro dětskou paliativní péči

Celková výše finanční částky, kterou nadace plánuje rozdávat studentům, je 11 milionů korun. Maximální výše částky pro jednoho studenta není stanovena. Žádosti je možné podávat do 18. srpna. Všechny projekty a stáže musí trvat minimálné šest měsíců a maximálně dva roky.

Nadace v rámci grantové výzvy podpoří:

 • náklady na konkrétní výstupy - např. odborný článek/publikace, přednášky, příspěvky
  na konferenci apod.
 • náklady na stáže v zahraničí (cestovné, ubytování apod.)
 • náklady na rozvoj znalostí a dovedností žadatele v oblasti dětské paliativní péče,
  které dále zúročí ve své profesi v České republice s konkrétním plánem (semináře,
  stáže, literatura apod.)
 • náklady na konkrétní výzkum pro diplomové a disertační práce, které mají za účel
  zpracovat zásadní téma v oblasti dětské paliativní péče
 • náklady na hodinovou mzdu odborného garanta

Hlavním výstupem projektu má být posílení kompetencí a motivace profesionálů pracujících s vážně nemocnými dětmi a jejich rodinami, a to nejen těch, kteří absolvují zahraniční stáž, ale také těch, kterým bude dovednost a znalost ze zahraničí představena
a kteří ji začnou využívat. Proto nadace ocení projekty, které vybrané téma nejen zpracují, ale také jej vybranou formou předají dalším odborníkům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram