Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zapojte svoji školu do programu Erasmus plus

12. 12. 2023 - Aneta Havránková

Jste aktivní pedagogický/nepedagogický pracovník či ředitel základní nebo střední školy a lákalo by vás nabídnout pedagogům a žákům vycestovat do zahraničí a něco nového se naučit? Rozhodně to není nedosažitelné ani finančně náročné. Stačí zapojit svoji školu do programu Erasmus plus. Termíny pro podávání grantových žádostí se blíží.

Program Erasmus+ je klíčovou iniciativou Evropské unie, která podporuje mezinárodní výměnu a spolupráci ve vzdělávání. Jednou z výhod tohoto programu je možnost předkládat žádosti o financování projektů dvakrát ročně. Nyní máte jedinečnou příležitost zažádat o podporu již v únoru, díky aktuálnímu termínu vyhlášenému Evropskou komisí.

Pro získání komplexního přehledu o termínech výzev pro rok 2024 se podívejte do přehledného dokumentu dostupného na oficiálních stránkách programu Erasmus+. Evropská komise již zveřejnila příručku programu, žádosti a plný text výzvy obsahující všechny podmínky, které žadatelé musí splnit.

Podporu mohou žádat organizace ze všech sektorů. V rámci každého sektoru program nabízí širokou škálu aktivit pro mezinárodní vzdělávání. To zahrnuje zahraniční individuální výjezdy pro žáky, studenty, stážisty, učně, mladé lidi nebo zaměstnance vzdělávacích organizací. Můžete se také zapojit do projektů mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery.

Odborné vzdělávání a příprava nabízejí nejen teoretické znalosti, ale také možnosti praktického rozvoje a internacionalizace. Jednou z klíčových iniciativ je podpora mobility žáků a zaměstnanců, která přináší obohacující zkušenosti a příležitosti pro osobní a profesní růst.

Mobilita Žáků

Studenti středních škol, včetně čerstvých absolventů, mají možnost zapojit se do programů krátkodobé a dlouhodobé mobility. Krátkodobá trvá od 10 do 89 dní, zatímco dlouhodobá, známá jako ErasmusPro, se trvá od 90 do 365 dní. Tato iniciativa umožňuje studentům získat nové dovednosti a perspektivy prostřednictvím studia v zahraničí nebo účasti na odborných soutěžích, které mohou trvat od 1 do 10 dní.

Mobilita Zaměstnanců

1. Stínování (Job-shadowing)

Učitelé, vedoucí odborného výcviku a další zaměstnanci v oblasti odborného vzdělávání mohou využívat stínování na partnerských školách či relevantních organizacích. Během 2 až 60 dnů se účastník stínování seznamuje s metodami a postupy pracovního prostředí a následně je testuje v praxi na své domovské instituci.

2. Výukové a školící pobyty (Teaching Assignment)

Dále mají učitelé možnost vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající škola si vybírá žádající školu, a účastník vyučuje v zahraničí po dobu 2 až 365 dní.

3. Účast na Kurzech a školeních v zahraničí

Školy mohou rovněž podporovat profesní rozvoj svých zaměstnanců prostřednictvím účasti na kurzech a školeních v zahraničí. Tato možnost trvá 2 až 30 dní a umožňuje zaměstnancům získat nové dovednosti a znalosti, které mohou následně aplikovat ve své práci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram