Terminál na Černém Mostě je jeden ze nejvytíženějších přestupních uzlů v pražské městské hromadné dopravě. Jeho současná podoba není reprezentativní, proto se Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) rozhodl schválit jeho proměnu.

Třiadvacet let po otevření patří dnes Černý Most k jedněm z nejhůře vypadajících dopravních uzlů v Praze. Terminál přitom denně využije okolo 50 tisíc cestujících.

„Černý most je symbolická východní brána do Prahy. Jedná se o jeden z nejvíce frekventovaných dopravních uzlů, zároveň je také místem, které teď nevzbuzuje pozitivní pocity. Cestující se tam necítí dobře a to změní nová studie revitalizace. Ukáže, jaké povrchy vyměnit, jak udělat místo snadno udržovatelné a ubouráme zbytečné lávky. Výsledek studie také zajistí, jak terminál otevřít pro pěší a zlepšit a zjednodušit přestupy na jednotlivé druhy dopravy,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Odjezdy autobusů budou nově v úrovni metra

Plány hlavního města na proměnu terminálu Černý Most dostávají konkrétní obrysy. IPR představil jeho budoucí podobu. Podle pražských radních je už architektonické řešení morálně zastaralé a technický stav některých částí nosných konstrukcí je velmi špatný.

V současné chvíli jsou odjezdové zastávky pod úrovní metra a cestující k nim musí po schodech. Nově budou stávající zastávky zasypány do jedné úrovně s výstupní stanicí metra. Problém s udržováním lávek, které jsou ve velmi špatném stavu, tak odpadne.

Na Černém Mostě zatím došlo k výměně navigačních a informačních tabulí, zastřešení přístupových lávek k jednotlivým autobusovým stanovištím a byl obnoven nátěr zábradlí. Zvýšena byla ochrana proti hnízdění ptactva a došlo též k opravě stropních podhledů v těsném okolí stanice metra.

Hlavní město ušetří na autobusech

Díky úpravě vjezdu do terminálu z Chlumecké ulice dojde k nezanedbatelnému zkrácení cesty autobusů městské hromadné dopravy. V současné době jednosměrný terminál bude nově obousměrný. Díky tomu bude zkrácena jízdní doba i ujeté kilometry.

Momentálně autobusy z východu, které v terminálu končí, musí terminál dvakrát objet. Najedou při tom 1,5 km při vjezdu a 1,43 km při výjezdu. Díky nové okružní křižovatce se ujetá vzdálenost zkrátí na jeden kilometr při vjezdu a 1,2 kilometru při výjezdu.

Ještě větší úspora bude u autobusů, které terminálem pouze projíždějí. Pokud autobus pojede z východu na západ, ujede ze stávajících 2,26 km pouze 1,68 km. V opačném směru se současných dva a čtvrt kilometru zkrátí na pouhých 720 metrů.

Díky nové kruhové křižovatce autobusy ujedou méně. Díky tomu pak Praha ušetří za dotace na provoz přes 1,2 milionu korun ročně.