Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Návod na psaní kvalitní školní práce

16. 05. 2023 - Šimon Hauser

Školní práce je písemný text, který má za cíl prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti studenta v určitém oboru nebo tématu. Může mít různé formy a rozsahy podle typu studia, úrovně vzdělání a požadavků učitele nebo školy. Mezi běžné typy školních prací patří například referát, seminární práce, bakalářská práce, diplomová práce nebo rigorózní práce.

Jak ji napsat, aby byla kvalitní?

Neexistuje jednoduchý recept ani univerzální návod, ale existují určité zásady a kroky, které je dobré dodržovat a sledovat. Zde jsou některé z nich:

  1. Zvolte si téma a zaměření. Pokud máte možnost volby tématu, vyberte si takové, které vás zajímá, o kterém máte předchozí znalosti nebo zkušenosti a které je dostatečně konkrétní a omezené. Pokud máte dané téma zadané předem, pokuste se ho co nejlépe pochopit a specifikovat. V obou případech byste měli mít jasnou představu o tom, co chcete ve své práci říct a dokázat.
  2. Prostudujte si zadání a kritéria hodnocení. Přečtěte si pozorně zadání od učitele nebo školy a zjistěte si, co se od vás očekává. Jaký má být rozsah práce? Jaký má být slohový útvar? Jak má být práce strukturovaná? Jak má být citováno a odkazováno na zdroje? Jak budou hodnoceny obsah, forma a jazyk? Pokud máte nějaké nejasnosti nebo otázky, nebojte se zeptat učitele nebo konzultanta.
  3. Proveďte rešerši a sběr informací. Hledejte relevantní zdroje informací k vašemu tématu a zaměření. Můžete použít knihy, časopisy, internetové stránky, databáze nebo jiné materiály. Zkontrolujte si důvěryhodnost a aktuálnost zdrojů a vyberte si ty nejkvalitnější a nejvhodnější. Při čtení si dělejte poznámky, zaznamenávejte si důležité údaje, citace a odkazy na zdroje.
  4. Zpracujte informace a vytvořte osnovu. Zanalyzujte a zhodnoťte informace, které jste nasbírali. Vyberte si ty nejdůležitější a nejrelevantnější pro vaše téma a zaměření. Srovnejte si různé názory a argumenty a vytvořte si vlastní stanovisko nebo hypotézu. Na základě toho vytvořte osnovu své práce, ve které uvedete hlavní body.
  1. Podle osnovy napište první verzi své práce. Snažte se dodržet požadovaný rozsah, formu a strukturu. Pište srozumitelně, logicky a přesně. Používejte odbornou terminologii a správnou gramatiku. Citujte a odkazujte na zdroje podle zvolené citační normy. Nebojte se být kreativní a originální, ale zůstaňte v mezích zadání a tématu.
  2. Zkontrolujte a upravte práci. Přečtěte si svou práci znovu a zkontrolujte ji z hlediska obsahu, formy i jazyka. Opravte případné chyby, nepřesnosti nebo nedostatky. Zkuste si také nechat práci přečíst někým jiným, kdo vám může dát zpětnou vazbu nebo návrhy na zlepšení. 
  3. Na základě kontroly a úprav napište konečnou verzi své práce. Zkontrolujte si ještě jednou zadání a kritéria hodnocení a ujistěte se, že jste je splnili. Zkontrolujte si také grafickou úpravu práce, jako jsou například okraje, zarovnání, číslování stránek, nadpisy nebo odrážky. Vytiskněte si práci na papír nebo ji uložte do elektronické podoby podle požadavků učitele nebo školy.

Tímto jste úspěšně dokončili psaní své školní práce. Gratulujeme! 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram