Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Volná pozice - investiční specialista/specialistka

16. 05. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici investiční specialista/specialistka v odboru školství, mládeže a sportu (kód 0232).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP

Jaká bude Vaše náplň práce

 • provádění evidence svěřeného majetku v působnosti odboru
 • vedení evidence požadavků škol a školských zařízení na opravy a údržbu majetku podle druhu
 • inventarizace nemovitého majetku škol a školských zařízení zřizovaných HMP v působnosti odboru a provádí majetkové změny
 • spolupráce při dohledávání nabývacích titulů
 • zajišťování oceňování majetku – spolupráce se soudními znalci, zadávání znaleckých posudků, jejich přebírání a kontrola dodržení jejich zadání
 • jednání s ministerstvy, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Pozemkovým fondem (PF ČR), katastrálními úřady (KÚ) a dalšími orgány státní správy
 • příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva
 • spolupráce při provádění kontroly v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo v jiné oblasti vnitřní činnosti organizace
 • podíl na metodice a plánování investičních akcí v krátkodobém a dlouhodobém výhledu a metodice systému sledování a vyhodnocování prováděných investičních akcí
 • zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu, zastavování apod. ve spolupráci s odbory MHMP pro školy a školská zařízení zřizovaná HMP
 • spolupráce při realizaci zadávání veřejných zakázek

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání Mgr./Bc.
 • obor stavebnictví vítán
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • znalost zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele (oceňování položkových rozpočtů dle ceníku ÚRS a obvyklých cen)
 • zkušenosti s přípravou a realizací investic
 • zkušenosti se zpracováním investičních záměrů
 • dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, internet)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti

Vítána

 • zkušenost s metodickou činností
 • praxe v samosprávě či státní správě

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • po zapracování možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • možnost využití Multisport karty
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 30. května 2024 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram