Cookie Consent by Free Privacy Policy website

STOLETÍ MUČEDN Í KŮ - mezinárodní výstava

27. 09. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

DĚJINY 20. STOLETÍ byly tragicky poznamenány nástupem totalitních ideologií a režimů. Komunismus, fašismus a nacismus přinesly statisícům lidí nezměrné utrpení a vyžádaly si nespočet obětí v důsledku válek i v těch částech světa, které nebyly pod jejich přímou nadvládou. Všechny tyto ideologie vyrůstaly z nenávisti a byly spojeny s bezohledným a často krutě nelidským násilím. Mezi desítkami milionů obětí totality byli také křesťané různých vyznání. Mnozí byli zavražděni jen kvůli své víře nebo proto, že se jí odmítli zříct; jiní navíc kvůli své národnosti, rase, třídě, názorům, politické či společenské aktivitě. Pro všechny se ale pronásledování stalo příležitostí vydávat svědectví a následovat Krista. Tito lidé jsou dnes považováni za mučedníky, i když jim příslušné církve tento titul ne vždy oficiálně udělily. Výstava je umístěna v Galerii Ambit, Jungmannovo nám. 18, Praha

T e r m í n v ý s t a v y : od 23. září do 7. října 2022

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram