Cookie Consent by Free Privacy Policy website

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O ŠKOLSKÝCH OBVODECH ZÁKLADNÍCH ŠKOL - ÚČINNÁ OD 1. 4. 2024

31. 01. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Níže uvedená obecně závazná vyhláška nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023, o školských obvodech základních škol, která nabyla účinnosti dnem 1. 4. 2023 (dále jen „OZV“).

Povinnost obce stanovit OZV školské obvody základních škol vyplývá z § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), ve spojení s § 17, § 44 a násl. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram