Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkursní řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ K Dolům

20. 12. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 12

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, IČO: 60437073, se sídlem: U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 - Modřany

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 4. 2024

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace podle ustanovení § 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky:

 • organizační a řídící schopnosti,
 • základní ekonomické znalosti,
 • znalost problematiky školství a školských předpisů.

K přihlášce doložte:

 • úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list atd.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • evaluaci cílů a záměrů ŠVP Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Podání přihlášky:

Prostřednictvím pošty či osobním doručením:

Do konkursního řízení budou zařazeny vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu:

Úřad městské části Praha 12,

odbor školství, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany,

nebo doručené osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 12.

Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS ZŠ A MŠ K DOLŮM“

Prostřednictvím datové schránky:

Přihlášku lze zaslat do datové schránky MČ – „ktcbbxd“. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.

Prostřednictvím emailu:

Přihlášku lze zaslat na adresu podatelna@praha12.cz. Přihláška musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.

Přihláška musí být doručena nejpozději do termínu uzávěrky dne 9. 2. 2024 do 12:00 hod.

Případné dotazy: Mgr. Martin Kafka – vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení odboru školství, tel.: 244 028 307, e-mail: kafka.martin@praha12.cz.

Ke stažení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram