Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkursní řízení na ředitele/ku Základní školy Montessori v Praze 12

21. 03. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 12 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Montessori v Praze 12, příspěvková organizace, se sídlem: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany

 • Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2024

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace podle ustanovení § 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,
 • svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky:

 • organizační a řídící schopnosti,
 • základní ekonomické znalosti,
 • znalost problematiky školství a školských předpisů.

K přihlášce doložte:

 • úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list atd.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • evaluaci cílů a záměrů ŠVP Základní školy Montessori v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Podání přihlášky:

 • Prostřednictvím pošty či osobním doručením: Do konkursního řízení budou zařazeny vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany,
 • nebo doručené osobně do podatelny Úřadu MČ Praha 12. Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS ZŠ MONTESSORI“
 • Prostřednictvím datové schránky: Přihlášku lze zaslat do datové schránky MČ – „ktcbbxd“. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.
 • Prostřednictvím emailu: Přihlášku lze zaslat na adresu podatelna@praha12.cz. Přihláška musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.

Přihláška musí být doručena nejpozději do uzávěrky dne 3. 5. 2024 do 12:00 hodin.

Případné dotazy: Mgr. Martin Kafka – vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení odboru školství, tel.: 244 028 307, e-mail: kafka.martin@praha12.cz.

Ke stažení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram