Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkursní řízení na ředitele/ku MŠ Zahrádka

02. 04. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 13 v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurzní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitelky / ředitele Mateřské školy ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"):

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky pro výkon činnosti ředitelky / ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.
 • Obsahové náležitosti přihlášky:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,
 • název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,
 • datum a podpis uchazeče/ky.

K přihlášce uchazeč/ka přiloží:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje Mateřské školy ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076 (rozsah max. 5 normostran),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů/uchazeček narozených po 1. 12. 1971),
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele / ředitelky mateřské školy (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup do funkce 1. 8. 2024

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané při-hlášky uchazeček/uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Sluneční nám. 2580, 158 00 Praha nebo doručené osobně do podatelny výše uvedeného úřadu nejpozději do pondělí 6. 5. 2024 do 12:00 hod.

Obálku označte textem: "Konkurz – MŠ ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076 – NEOTVÍRAT"

Ke stažení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram