Dne 6. listopadu se v Impact Hubu Praha na adrese Drtinova 10, Praha 5 uskuteční konference Skutečně zdravá škola. Program je plánován od 9:30 do 14:30 hodin. Akce je určena pro vedení škol, pedagogy mateřských a základních škol, pracovníky školních jídelen, zástupce zřizovatelů škol, rodiče, zástupce MAS a MAP.

Na konferenci se dozvíte vše, co jste chtěli vědět o programu Skutečně zdravá škola a školka, o jeho kritériích a jak je plnit. V praktických dílnách vám lektoři představí konkrétní metodiky a aktivity vhodné pro zařazení do vyučování. Na konferenci budou též představeny příklady dobré praxe ze zapojených škol a předána ocenění novým Skutečně zdravým školám.
Budete moci ochutnat skutečně zdravý oběd.  

Cena: 

  • zdarma pro všechny účastníky ze škol v programu Skutečně zdravá škola 
  • 300 Kč pro všechny ostatní účastníky (v ceně vstup, občerstvení, oběd)

Registrovat na konferenci se můžete zde.

Program konference:

10:00 – 10:05   Uvítání hostů konference, Tom Václavík

10:10 – 10:30   Kam se za rok posunula iniciativa Skutečně zdravá škola – Ing. Karolina Kallmünzerová, manažerka programu Skutečně zdravá škola        

Praktické workshopy

10:30 – 11:30

  • Vzdělávací program Vaření pro 2. Stupeň ZŠ – představení nového inovačně pojatého komplexního metodického programu a jeho hlavní principy, Zdeňka Trummová, Skutečně zdravá škola. Seminář určen pro pedagogy ZŠ
  • Scuk.cz do škol – největší farmářské tržiště otevřelo možnost zapojení i pro školní jídelny. Jak na to a první zkušenosti představí Josef Dvořák, Scuk.cz a Hana Hlouchová, MŠ Fügnerova Louny. Seminář určen pro vedení škol a školních jídelen.
  • Jak rozvíjet klíčové kompetence žáků v rámci hodin vaření: Michal Hammer, učitel, Základní škola Na Beránku, Praha. Seminář určen pro pedagogy ZŠ

11:30 – 11:45     Přestávka a občerstvení

11:45 – 12:45

  • Co by měl absolvent základní školy vědět o výživě aneb několik principů, vyplývajících z aktuálního života, které nebývají dostatečně vysvětleny: Výživa (stravování) je nutná podmínka existence všech živočichů. Na kvalitě a dostatečném množství živin závisí velikost populace, růst a zdravotní stav jedinců. Proto není jedno KOLIK a CO jíme, dokonce není jedno ani KDY a KDE. RNDr. Petr Fořt. Seminář určen pro pedagogy. 
  • Největší problémy zjištěné ve školních kuchyních v rámci Analýzy školní jídelny a jak je napravit, Dagmar Sedlářová a Lenka Pokorná, Skutečně zdravá škola. Určeno pro vedoucí školních jídelen a kuchařky.
  • Skutečně zdravě v Malšících: představení komplexní práce v naší jídelně a mateřské školce jako inspirace pro další školy, diskuse, Iveta Brůnová, vedoucí školní jídelny a Aneta Rypáčková, učitelka v Mateřské škole Malšice.

12:45 – 13:45    Skutečně zdravý oběd

13:45 – 14:30    Předání certifikátů úspěšným školám a představení jejích silných stránek.

14:30 Ukončení konference