Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kolik času by měly děti trávit u obrazovek? Je třeba nastavit jasná pravidla, říkají odborníci

13. 07. 2021 - Pražský inovační institut

Blíží se prázdniny a spousta rodičů si klade otázku, jak zaujmout děti v této náročné době, kdy dohání pracovní resty, snaží se odpočinout si po náročném školním roce, kdy většina dětí více než kdy jindy potřebovala pomocnou ruku rodičů. S digitálními technologiemi tráví generace současných dětí poměrně značnou část dne. I letošní prvňáčci a někteří předškoláci se museli rychle popasovat s prací na počítači.

Jak ale dětem nastavit tu správnou digitální rovnováhu?

„Je prakticky nemožné, aby se děti vyhnuly kontaktu s digitálními technologiemi, a není to ani žádoucí. Stále větší roli hrají ve vzdělávání a k profesím, které dnešní děti budou jednou vykonávat, je velmi pravděpodobně budou potřebovat umět ovládat nejen pasivně, ale aktivně,“ říká Jana Vyhlídalová, majitelka projektu makeITtoday., který se zaměřuje na digitální vzdělávání dětí.

Je třeba dětem proto hned na začátku nastavit taková pravidla, která pro ně budou jasná a rozumně nastavená tak, aby byly schopny je dodržovat. Odborníci se shodují, že je třeba vyvarovat se ve výchově extrémů, ať už je to „démonizace” a zakazování obrazovek nebo naopak příliš liberální přístup, který dětem nenastaví hranice a neumožní vytvořit si vlastní zdravé návyky.

Doporučení ohledně času stráveného u obrazovek a konkrétních pravidel se mění podle věku dítěte a jsou orientační. „Dosavadní studie naznačují poměrně zásadní vliv na vývoj u dětí od 3 do 5 let, pokud byly vystavovány obrazovkám bez dozoru a na dobu delší, než se doporučuje,“ upozorňuje psycholožka a speciální pedagožka Eva Šimotová. U starších dětí je pak důležitější sledovat hlavně to, jakými činnostmi čas u obrazovek tráví a zda negativně neovlivňuje ostatní sféry jejich života.

A jak nastavit efektivně čas strávený u obrazovek tabletů, počítačů, telefonů nebo televizí?

Do 18 měsíců

V tomto věku by měly být všechny tyto technologie dětem naprosto neznámé. „U takto malých dětí ještě mohou technologie negativně ovlivnit správný vývoj mozku. Projevit se to může zejména na schopnosti soustředit se, kvalitě spánku, nebo rozvoji řeči. Pokud jsou takto malé děti vystaveny podnětům, kterým nerozumí, může dojít k přesycení nervové soustavy,” varuje Eva Šimotová.

1,5 roku až 3 roky

Zkuste pro děti hledat hlavně aktivity, které vychází z přirozeného života, a čas u obrazovek omezit na maximálně půlhodinu denně a vždy s dozorem dospělého, který může dítěti případně vysvětilit, pokud se něčeho začne bát nebo něčemu neporozumí. Doba strávená s pandemií znamenala také dlouhá odloučení rodin, které žijí dále od sebe, proto mohou tyto děti využít obrazovky chytrých zařízení hlavně pro videohovory s rodinnými příslušníky nebo k prohlížení fotek rodiny. Ačkoli výrobci stále častěji přicházejí s výukovými hrami i pro tuto věkovou skupiny, rodiče by se měli snažit o co nejpřirozenější podněty a volnou hru dětí s rodiči. „Učení s pomocí tabletu nebo telefonu má smysl jen ve spolupráci s rodičem, který si pak s dítětem informace opakuje,” vysvětluje psycholožka. "Schopnost učení je výrazně ovlivněna kvalitou pouta a důvěrou mezi rodičem a dítětem. Pokud toto obětujeme kvůli sledování obrazovky, uniká nám podstata dětského vývoje,” dodala Šimotová.  Vyzkoušet můžete třeba audiopohádky při dlouhých cestách autem.

3 až 6 let

Ani předškoláci by neměli trávit příliš času s obrazovkami chytrých zařízení. Obsah, který děti touto formou sledují, by měl mít rodič stoprocentně pod kontrolou. Ani zapnutá televize jako zvuková, nebo obrazová kulisa, není v tomto věku příliš vhodná. Narušuje spontánní hru dětí jejich koncentraci.

6 až 12 let

Doba online výuky výrazně uspíšila u této věkové kategorie zkušenosti s digitálními technologiemi. Děti na prvním stupni základní školy už většinou také dostávají své chytré telefony. Rodiče by tedy měli dbát na otevřenou komunikaci s dětmi, mít přehled o tom, co dítě na zařízení dělá bez narušení vzájemné důvěry. „Jako důležitou vnímám prevenci, tedy seznámit děti s online světem a jeho riziky, naučit je filtrovat informace prezentované médii, kriticky k nim přistupovat, chránit se na sociálních sítích, informovat je o podobách kyberšikany apod. To samozřejmě předpokládá i určitou digitální gramotnost rodičů,“ vysvětluje Eva Šimotová. Doba strávená na zařízení by neměla přesáhnout dvě hodiny denně nad rámec školních povinnosti nebo online výuky. Vyzkoušejte vytvořit pravidla společně s dětmi, může jim to pomoci nastavená pravidla lépe přijmout a dodržovat.

Děti od 12 let

Tato věková skupina je co se týče digitálních technologií nejaktivnější a těžko se dá ovlivnit počet hodin strávených brouzdáním na sítích, hraním her a podobně. Teenageři mají často vlastní koníčky, sociální kontakty a musíme respektovat právo na jejich soukromí. Neprojevuje-li se patologické chování, měli bychom jako rodiče podporovat schopnost samoregulace. A když se někdy stane, že se dospívající děti do her nebo sledování videí na YouTube zaberou příliš, může pomoci nastavit si pravidla pro kompenzaci. Ta by měla odpovídat tomu, že každá hodina strávená u obrazovek má být vybalancována patnácti minutami aktivity – ať už pobytem venku nebo nějakou sportovní aktivitou.

„Rodičům doporučuji jevit zájem o to, čemu potomek v online světě věnuje pozornost (komunikace s přáteli, hry, sledování zábavných a hudebních videí, nebo naučných programů atd.). Může to napomoci vzájemným vztahům a komunikaci,” radí psycholožka Šimotová.

I digitální technologie mají svá rizika

U školních dětí už je potřeba vzít v úvahu to, že si umí například vyhledávat samy na internetu, kde se ukrývá potenciálně škodlivý obsah a hrozby v podobě ztráty soukromí, hackerských útoků, kyberšikany nebo sexuálních predátorů. Digitální technologie ale mohou děti negativně ovlivňovat i méně nápadným způsobem. Zarazit bychom se měli, pakliže si nejsme schopni ujasnit odpověď na následující otázky:

- Má dítě dostatek kompenzačních aktivit, hlavně pohybu a času stráveného venku?

- Netráví čas u obrazovek na úkor svých školních nebo domácích povinností?

- Horší se výrazně jeho prospěch a výsledky ve škole?

- Mění se chování dítěte? Pozorujete emoční projevy, když musí od mobilu / počítače?

- Ztrácí zájem o sociální vazby s rodinou nebo kamarády?

- Ztrácí zájem o „offline” zábavu (knihy, hry, tvoření)?

- Má problémy se spánkem nebo nespí dostatečně?

- Řeší telefonem nebo tabletem svoji náladu?

Pravidla, která by měla platit pro všechny

Lpět by rodič měl hlavně na to, že by se digitální obrazovky neměly používat těsně před spaním, ať už jde o jakoukoli věkovou kategorii. Obzvláště u dětí je spánek zásadní pro správný vývoj. Modré světlo z obrazovek narušuje kvalitu spánku.

„Stojí za to zvážit tzv. screen-free zóny a screen-free časy. Vedle hodiny před spaním se nedoporučuje používat digitální zařízení hned po probuzení, kdy potřebujeme nastartovat vlastní přirozené dopaminové mechanismy. Používání obrazovek při jídle pak není dobré pro budování zdravých stravovacích návyků a může přispívat k obezitě. Rodiče by také neměli zapomínat na to, že jsou pro své děti velkým vzorem. Když tedy budu jako matka trávit většinu volného času s telefonem v ruce nebo před televizní obrazovkou, dítě bude toto považovat za normu,” radí psycholožka.

Zásadní je výběr správné aktivity

Podle Jany Vyhlídalové je zásadní to, jak děti a dospívající čas u obrazovek tráví. "Pokud dítě projevuje o digitální zařízení přirozený zájem, je dobré toho nadšení využít a zhruba kolem nástupu do školy ho začít seznamovat s tím, že na tabletu nebo počítači může trávit čas nejen hrou, ale i činnostmi, které rozvíjí kreativitu a specifické dovednosti. Základy programování nebo práci s grafickými programy si mohou vyzkoušet prostřednictvím workshopů nebo kurzů určených pro danou věkovou kategorii. Takto strávený čas u obrazovek bychom měli oddělovat od pasivní konzumace zábavy, jako jsou hry nebo sociální sítě,” vysvětluje Jana Vyhlídalová z makeITtoday.

Ani pasivně trávený čas u obrazovek by ale podle odbornice neměl být tabu. "I děti potřebují vypnout a skutečně si myslím, že například hraním her se i učí. Navíc nuda podporuje kreativitu, takže je to může posunout k nějaké další činnosti,” dodává Vyhlídalová. Ani rodiče si mnohdy neodpustí nějaký pasivně strávený čas u obrazovek, bylo by tedy nefér myslet si, že by naše děti měly být v tomto ohledu dokonalé.

Tak jako u mnoha dalších věcí, i u digitálních technologií platí, že jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Je proto zásadní, abychom dětem pomohli nastavit si vůči nim zdravý vztah. Z toho pak budou těžit celý svůj život.

Fotografie: zdroj makeITtoday

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram