Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jak funguje podání přihlášky?

24. 11. 2020 - Pražský inovační institut

Jednotné státní přijímací zkoušky jsou povinné pro všechny maturitní obory, týká se to tedy i soukromých škol, státních odborných škol a gymnázií.

Přihlášky se podávají na dvě školy

Přihlášky na 2 vybrané školy poskytuje základní škola a podávají se vždy přímo na vybrané školy, doručit je tam lze buď osobně, nebo poštou, dle termínů, které jsou zveřejněné na webu CERMAT a tyto informace by měly být zveřejněné i na webech středních škol. Pokud se jedná o školu, kde se konají i talentové zkoušky, jsou termíny pro odevzdání dřívější, protože talentovky probíhají v lednu.

Uchazeč podává tedy přihlášky na dvě školy, absolvuje 2 termíny PZ, přičemž se mu započítává vždy lepší výsledek z obou předmětů. Pokud existuje objektivní důvod, proč se dítě nemůže dostavit na některý z dvou termínů PZ, může absolvovat PZ v náhradním termínu. Musí však tento důvod oficiálně doložit (např. lékařská zpráva).

Máte nárok na časové zvýhodnění?

Pokud má dítě nárok na časové zvýhodnění, bude mu toto zvýhodnění poskytnuto. Tento nárok musí být doložen potvrzením školského poradenského zařízení. MŠMT stanovuje harmonogram zkoušky nejen pro standardní dobu psaní testů, ale i pro uchazeče s časovým zvýhodněním o 25‒100 %. Tento harmonogram byl v loňském roce zveřejněn v lednu na webu Cermatu.

Na výběrových gymnáziích uchazeči často absolvují ještě testy navíc, například test z cizího jazyka nebo test studijních předpokladů. Takovýto test obvykle probíhá ve stejný termín jako jednotné přijímačky.

Zápisový lístek - odevzdejte tam, kam nastoupíte

Po přijetí na SŠ se odevzdává tzv. zápisový lístek, který poskytne základní škola. Tento lístek je důležité odevzdat v předepsané časové lhůtě, jinak se rozhodnutí o přijetí ruší. Pokud po odevzdaní lístku dítě změní názor a rozhodne se pro druhou školu, svůj lístek si může vyzvednout a opět odevzdat.

Odvolání je důležité

Škola, kde se lístek neodevzdá, automatiky místo nabídne dalšímu uchazeči v pořadí. Proto když se uchazeč nedostane ani na jednu z vybraných škol, doporučuje se napsat odvolání, protože pomyslná čára přijatých se neustále snižuje (množství žáků se dostane na obě školy, a logicky pak jednu odmítne). Pokud i po odvolání není uchazeč přijat, zbývá druhé kolo přijímacích zkoušek na školách, které nenaplnily kapacitu přijatých žáků. Tyto informace je potřeba sledovat na webu škol a CERMAT.

Důležité odkazy:

Cermat

Tiskopisy přihlášek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram