Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Závěrečná konference Evropského roku dovedností naznačila budoucnost evropského pracovního trhu

20. 05. 2024 - Aneta Havránková

Konference, která se uskutečnila v úterý 30. dubna 2024 v Bruselu i online, shrnula klíčové úspěchy Evropského roku dovedností (European Year of Skills; EYS) a naznačila další kroky do budoucna. S podtitulem "Co bude dál?" se akce zúčastnili odborníci a zástupci mnoha organizací, kteří diskutovali o budoucím vývoji v této oblasti.

Konferenci zahájila Margrethe Vestager, výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk. Ve svém projevu se zaměřila na změny trhu práce způsobené technologickým pokrokem a nutností digitální adaptace. Upozornila, že v příštích letech se povaha mnoha pracovních míst výrazně promění, což povede k častějším kariérním změnám v průběhu života jednotlivců.

Úspěchy v rámci Evropského roku dovedností

Přestože změna zaměstnání zůstává pro mnoho lidí jedním z největších zdrojů stresu, společnost se musí soustředit na poskytování potřebných dovedností a sebedůvěry, které jsou nezbytné pro celoživotní úspěch a flexibilitu na trhu práce. Klíčovou součástí tohoto úsilí je ukázat, jak digitální a ekologická transformace nejen že vytváří více pracovních míst, ale také hraje zásadní roli při utváření inkluzivnější společnosti.

První panel přivítal národní koordinátory EYS z Belgie, Bulharska, Finska, Francie a Španělska, kteří nabídli pestrý přehled různých přístupů k rekvalifikacím a zvyšování kvalifikací občanů. Každý zástupce představil konkrétní přínosy, změny a iniciativy spojené s EYS ve své zemi.

Finsko plánuje v roce 2025 spustit digitální platformu pro celoživotní vzdělávání, která pomůže lidem lépe se orientovat na trhu práce a najít příležitosti ke zlepšení. Francie slouží jako příklad úspěšné implementace Individuálních vzdělávacích účtů, nabízejících přehled možností dalšího vzdělávání včetně finanční podpory. V Bulharsku se díky EYS podařilo legislativně zakotvit dovednosti a připravuje se Národní akční plán pro tuto oblast. Španělsko vyvinulo program TandEM, který podporuje zaměstnatelnost mladých lidí ve věku 16 až 29 let. Belgické předsednictví Rady EU navíc vedlo ke vzniku společného prohlášení všech národních koordinátorů EYS v EU, které připravuje půdu pro budoucí roky.

Klíčové dovednosti pro budoucnost

Následující panel konference viděl Evropský rok dovedností (EYS) jako začátek širší reformy a zaměřil se na klíčové dovednosti pro budoucnost. Nejde jen o digitální gramotnost, včetně efektivního a bezpečného využívání umělé inteligence, ale také o měkké dovednosti, jako je empatie, kritické myšlení, vyjednávací schopnosti a týmová práce. Vzhledem k rychle se měnícímu trhu práce je klíčové, aby Evropa podporovala rozvoj těchto dovedností napříč všemi odvětvími a věkovými skupinami. Toho však nelze dosáhnout bez úzké spolupráce škol, vzdělavatelů, politiků, zaměstnavatelů, podniků a soukromé sféry.

Účastníci panelu sdíleli konkrétní příklady posilování těchto dovedností. V Portugalsku se zaměřují na školení migrantů v jazykových a digitálních dovednostech. V Dánsku upravili program pro strojvedoucí vlaků, aby byl atraktivnější pro ženy. Diskutovalo se také o vyvracení stereotypů ve stavebnictví a o roli ambasadorů, jako jsou podnikatelky či lidé s inspirativní kariérní cestou, kteří mohou motivovat nové generace.

Práce s informacemi, horizontální dovednosti a umělá inteligence

Konference také nabídla takzvané Spotlight sessions, kde byl představen projekt organizace WindEurope v rámci Paktu pro dovednosti a iniciativy Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF). Po polední pauze se hosté rozdělili do šesti skupin, aby podrobněji diskutovali o konkrétních tématech souvisejících s rozvojem dovedností a politikami v této oblasti. Témata zahrnovala vzdělávací metody zaměřené na dovednosti, lepší získávání a využívání informací, různé přístupy k rekvalifikacím, spolupráci soukromého a veřejného sektoru v oblasti financování, řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků a kombinaci horizontálních dovedností s umělou inteligencí.

Ve skupině zaměřené na horizontální dovednosti a umělou inteligenci představili zástupci Národní rady pro dovednosti na Maltě aktuální situaci v této oblasti a diskutovali o významu těchto dovedností v kontextu pracovních míst využívajících umělou inteligenci. Zdůraznili, že umělá inteligence může pomoci při porovnávání standardizovaných kritérií při výběru nových zaměstnanců, ale lidský faktor je nenahraditelný při hodnocení horizontálních dovedností.

Tradiční vzdělávání založené na memorování informací postupně ztrácí význam, protože znalosti získané tímto způsobem rychle zastarávají. Naopak, horizontální měkké dovednosti, jako jsou kritické myšlení, empatie a týmová spolupráce, jsou čím dál důležitější, protože jsou univerzálně použitelné a nestárnou. Je tedy nezbytné zaměřit se na celoživotní vzdělávání nejen ve školách, ale i na pracovišti, a podporovat otevřené myšlení. Evropský rok dovedností (EYS) si kladl za cíl tuto perspektivu široce propagovat.

Nerovné příležitoti ke vzdělávání a úzká spolupráce mezi jednotlivými zeměmi

V digitálním věku je také důležité zajistit, aby všichni občané uměli využívat online veřejné služby a nikdo nezůstal pozadu. Tento přístup podporuje inkluzivní občanství a zabraňuje vyloučení znevýhodněných jedinců ze společnosti. Kolektivní smlouvy mohou být účinným nástrojem pro podporu celoživotního učení, protože umožňují reagovat na změny na pracovišti a poskytují zaměstnancům jistotu, že nepřijdou o práci, i když se jejich pracovní náplň změní. Je také nutné řešit nerovné příležitosti k vzdělávání, které často postihují ženy, pracovníky s krátkodobými smlouvami, migranty a mladé lidi.

Konferenci uzavřel Nicolas Schmit, eurokomisař pro pracovní místa a sociální práva, který zdůraznil nutnost povzbuzovat všechny občany EU k otevřenosti vůči novým dovednostem už od útlého věku. Na úrovni EU je klíčová úzká spolupráce a podpora holistického a horizontálního přístupu k rozvoji dovedností za účasti všech relevantních aktérů. Schmit vyzdvihl, že flexibilní a otevření občané, ochotní se dále vzdělávat a aplikovat nové dovednosti v různých zaměstnáních, jsou klíčem k inovativní a konkurenceschopné Evropě na globálním trhu.

Evropský rok dovedností byl oceněn jako úspěšný impuls pro změnu přístupu k rozvoji dovedností a zvýšení povědomí o tomto tématu. Účastníci konference se shodli, že je nyní potřeba využít pozornosti, kterou rok přinesl, a pokračovat v započatých iniciativách na praktické i politické úrovni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram