Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zaměstnanci pražských škol dostanou z městského rozpočtu nad rámec přidáno o půl miliardy korun

14. 06. 2021 - Magistrát hl.m. Prahy

Pražští radní dnes odsouhlasili předložený návrh na posílení mzdových prostředků pro pracovníky škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha a městské části. Celkem tak Praha ze svého rozpočtu poskytne nad rámec prostředků od Ministerstva školství půl miliardy korun.

„Školství v Praze bereme v rámci naší koalice za absolutní prioritu a je to vidět i na poskytnutých finančních prostředcích, kterými se snažíme naše pracovníky ve školství motivovat. Nemůžeme si dovolit přicházet o schopné a kvalitní pedagogy, kteří by díky nedostatečnému finančnímu ohodnocení přešli do soukromého sektoru. Je třeba motivovat nejen studenty a vytvářet v nich zaujetí ve výuce, ale také zajistit učitelskou profesi atraktivní a dostupnou. Společně s radním Zábranským jsme se rozhodli za každého z nich bojovat a nabídnout jim i lákadlo v podobě poskytnutí městských bytů, kterých je díky navýšení učitelské alokace celkem 380. Chceme udržet a nadále zvyšovat úroveň vzdělávání, proto i zvlášť vyčleňujeme prostředky například na vzdělávání pedagogů,” uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral. 

Hlavní město Praha každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje objem finančních prostředků určených na posílení platů pracovníků ve školství a to jak pro pracovníky mateřských až vyšších odborných a uměleckých škol, ale i pro pražské domy dětí a mládeže, pedagogicko-psychologické poradny i nepedagogické pracovníky školních jídelen. V letech 2019 až 2021 bylo pro tyto subjekty alokováno 2,1 miliardy korun.  Částka půl miliardy korun, která je v městském rozpočtu připravena, ještě podléhá schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

„Kolik od nás dostane učitel navíc je zcela individuální a záleží na rozhodnutí ředitele. Každá škola obdrží určitou sumu peněz podle celkového počtu zaměstnanců, která je alokována z rozpočtu hlavního města. Jakou sumu ale z přidělené částky na odměnách dostane učitel či jiný zaměstnanec školy, je už v kompetenci ředitele. Letos na ně apelujeme, aby pochopitelně nejvíce odměnili ty, kteří pro své kolegy byli příkladem ve vedení distanční výuky,” doplnil radní Vít Šimral.

Fotografie od uživatele Tima Miroshnichenko ze služby Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram